Nederlag for Oracle

Juryen avviste patentkravene mot Google.

Nederlag for Oracle
Bilde:

Den andre fasen i rettssaken mellom Oracle og Google om bruken av Java-teknologi i Android ble i går avsluttet ved at juryen fant Google ikke skyldig i å ha krenket to Oracle-eide patenter med den virtuelle maskinen Dalvik.

I en uttalelse til Bloomberg sier Google at juryens kjennelse er en seier, ikke bare for Google, men for hele Android-økosystemer.

Oracle er selvfølgelig mindre fornøyde.

– Oracle presenterte tungtveiende bevis i saken om at Google visste at selskapet ville fragmentere og skade Java. Vi planlegger å fortsette å forsvare og å opprettholde Javas sentrale «write-once run-anywhere»-prinsipp og sikre at det er beskyttet for de ni millioner Java-utviklerne pg fellesskapet som avhenger av Java-kompatibilitet, skriver Deborah Hellinger i Oracle i en epost til blant annet Bloomberg.

Dermed har Oracle så langt i saken knapt fått en halv seier, av to mulig. I opphavsrettsdelen kom juryen bare med en delvis kjennelse. Det avgjørende spørsmålet om hvorvidt Googles bruk av Java-teknologier kan anses som rimelig bruk. ble ikke besvart.

Så langt har Google reelt sett bare blitt funnet skyldig i å ha kopiert ni linjer med kode, som er benyttet i metoden rangeCheck. I tillegg har dommeren William Alsup erklært at Googles dekompilering av i alt åtte andre filer, ikke kan ignoreres.

Ingen tredje fase

Etter gårsdagens kjennelse, ble juryen dimittert av Alsup. Det innebærer at den tredje fasen av rettssaken, hvor erstatningsspørsmålet skulle behandles, er blitt avlyst.

Noe av bakgrunnen for at den tredje fasen av rettssaken ble avlyst, er at erstatningen som Oracle kan vente se, ikke ser ut til å bli særlig stor. Ikke minst uttalelser fra dommeren selv, tyder på dette.

Oracle har forsøkt å overbevise retten om at Googles påståtte og faktiske bruk av Oracles immaterielle eiendom, har gjort det mulig for Google å lansere Android på et tidligere tidspunkt. Derfor mener selskapets advokater at Oracle har krav på en del av Googles fortjeneste.

I forrige uke overrasket Alsup mange med å fortelle at han under forberedelsene til saken har lært seg å programmere med Java, i alle fall nok til han selv har kunnet skrive rangeCheck-metoden. Dette har fått ham til å mene at alle og enhver vil kunne skrive denne koden.

– Tanken om at noen kopierte dette for å få det raskere på markedet, når det ville ha gått like fort å skrive det – det var et uhell at det kom med der, sa Alsup til Oracles advokat David Boies, ifølge ZDNet.

– Du er én av de beste advokatene i Amerika. Hvordan kan du i det hele tatt bruke dette som et argument, sa Alsup i et spørsmål til Boies, som skal ha opprettholdt påstanden om at denne koden var viktig for Google i forbindelse med utgivelsen av Android.

Selv om patentdelen av rettssaken nå er avsluttet, er saken på ingen måte over. Noen av de viktigste spørsmålene er ennå ikke besvart.

Erstatningen

Ifølge Bloomberg vil erstatningenssummen Oracle eventuelt vil motta, avhenge mye hva Alsup kommer fram til i spørsmålet om programmeringsgrensesnitt i det hele tatt kan opphavsrettsbeskyttes. Juryen svarte i den første kjennelsen at Google har krenket den overordnede strukturen, rekkefølgen og organisasjonen i 37 pakker med Java-programmeringsgrensesnitt. Men juryen tok ikke stilling til om dette var lovlig eller ikke.

Dersom Alsup beslutter at programmeringsgrensesnittene (API-ene) ikke kan opphavsrettsbeskyttes, har rettssaken vært nesten totalt mislykket for Oracle, som da etter alt å dømme ikke vil få mer enn det lovfestede maksimalbeløpet av 150 000 dollar i erstatning for kopieringen av de ni kodelinjene. En kilde sier til Bloomberg at dette beløpet ikke er større enn det Oracles advokatutgifter for noen få dager.

Dersom Alsup derimot kommer fram til at API-er kan opphavsrettsbeskyttes, vil Oracle få en ny sjanse til å kreve en stor erstatning fra Google, noe som trolig vil skje i en ny rettssak.

Juryen

Juryformannen, Greg Thompson, har forøvrig latt seg intervjue etter at juryen ble dimittert. Til blant annet Ars Technica forteller han at jurymedlemmene i stor grad var på Googles side i begge de to fasene av saken. Thompson selv var blant unntakene, og var den eneste som til slutt måtte overtales til å frifinne Google i patentdelen av saken.

En del jurymedlemmer skal likevel ha vært kritiske til Googles gjentatte henvisning til gratulasjonene Suns tidligere toppsjef, Jonathan Schwartz, kom med i et halvveis offisielt blogginnlegg. Disse jurymedlemmene skal ha ansett det som dårlig forretningsskikk å anta et blogginnlegg som en fullmakt til å bruke Java i Android.

Samtidig satt Thompson igjen med et inntrykk at enkelte jurymedlemmer mente at Oracles opphavsrettskrav kanskje ikke var til fordel for offentligheten.

– Jo mer teknologiorientert en person er, desto vanskeligere kan det være å overbevise dem om noe som kan begrense teknologi og videre utvidelser til det felles beste, sa Thompson.

Les mer om: