Nederlag i appellretten truer Windows XP

Microsofts krav om ny gjennomgang av monopolsakens fakta er avvist. En ny dommer gis full frihet til å avgjøre straffetiltak. En rekke forhold og utspill truer lanseringen av Windows XP.

Microsofts krav om ny gjennomgang av monopolsakens fakta er avvist. En ny dommer gis full frihet til å avgjøre straffetiltak. En rekke forhold og utspill truer lanseringen av Windows XP.

Ankeinstansen som 28. juni avgjorde at Microsoft var skyldig i flere brudd på USAs antitrustlovgivning, men at det måtte holdes en skikkelig høring med en ny dommer for å fastslå straffetiltak mot selskapet - United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit - tok torsdag standpunkt til innvendinger fra begge parter mot denne avgjørelsen.

Microsoft hadde bedt om en ny gjennomgang av sakens fakta, ut fra en oppfatning av at ankeinstansen umulig kunne gå god for den opprinnelige kjennelsen fra dommer Thomas Penfield Jackson, der selskapet ble erklært skyldig i flere lovbrudd. Ankeinstansen har nå enstemmig gjentatt at den fullt ut deler Jacksons syn at Microsoft har oppført seg kriminelt. Det legges til i avgjørelsen at når straffetiltakene skal behandles på ny, legges det ingen føringer på den nye dommeren som skal utnevnes for å føre saken til ende. Ifølge kommentarer fra juridiske eksperter i amerikansk presse, betyr dette at en oppdeling av Microsoft fortsatt må betraktes som en aktuell mulighet.

Kommentarene legger til at Microsofts utsikter til å få USAs høyesterett med på en annen vurdering av skyldspørsmålet enn ankeinstansen, nå er betraktelig redusert. Følgelig er det nå nærmest hundre prosent sikkert at Microsoft vil gjøres gjenstand for en eller annen form for straff.

Myndighetene hadde bedt ankeinstansen sørge for at den nye behandlingen av straffetiltakene måtte skje umiddelbart, i stedet for å følge den vanlige utsettelsen på 52 dager fra ankeinstansens avgjørelse. Avvisningen av dette kravet spiller liten rolle, siden 52 dager fra 28. juni er allerede 19. august. Wall Street Journal og San Jose Mercury News skriver uavhengig av hverandre at saken kan gjenopptas allerede fra fredag i neste uke.

Kommentarene går også i retning av at myndighetene har enda bedre kort på hånden for å sette i gang en juridisk prosess mot lanseringen av Windows XP. Ankeinstansens avgjørelse gjør det helt klart at Microsofts integrering av stadig nye egenskaper i operativsystemet Windows - særlig nettleseren Internet Explorer - er lovstridig. I tillegg til nettleseren integrerer Windows XP nye egenskaper, blant annet innen multimedia, der det i dag er konkurranse mellom Microsoft og andre leverandører. Man vil derfor lett kunne argumentere at Windows XP viderefører lovbrudd som Microsoft allerede er dømt for.

Trusselen mot Windows XP kan komme fram både i høringen om straffetiltak, og i uavhengige juridiske tiltak mot lanseringen som er planlagt til 25. oktober.

De siste ukene er det kommet flere utspill fra politisk hold - blant annet i senatet og fra personvernorganisasjoner - for å stanse Windows XP. Utspill fra Microsofts konkurrenter tyder på forholdsvis bred støtte i bransjen, selv om mange uavhengige utviklere har satset sterkt på Microsofts nye system.

Selskapet InterTrust mener ny teknologi i Windows XP krenker flere av selskapets patenter, og har gått til retten med krav om at systemet stoppes. Ti personvernorganisasjoner har gått sammen om en felles klage til konkurransemyndigheten Federal Trade Commission med krav om at Windows XP må stoppes på grunn av dårlig sikkerhet og personvern. Kongressen i Washington har varslet høringer rundt de nye egenskapene som Microsoft har integrert i Windows XP.

Til toppen