Nederland vedtok å påby åpen kildekode

Nederlands nasjonal­forsamling skar gjennom, og Microsoft skal være rasende.

Nederland vedtok å påby åpen kildekode

Nederlands nasjonal­forsamling skar gjennom, og Microsoft skal være rasende.

Nederland vedtok onsdag en plan som påbyr offentlig forvaltning på alle nivåer å standardisere all dokumentproduksjon på ISO-godkjente ODF (Open Document Format), og velge fri programvare overalt der det er mulig.

Microsoft mener vedtaket innebærer en altfor streng og åpenbart urimelig definisjon av åpen kildekode.

De advarer at dersom myndighetene tar sin egen definisjon på ordet, vil de måtte avstå fra enhver bruk av proprietær teknologi, blant annet GSM-mobiltelefoni, WLAN og Bluetooth, samt multimedieformater som MP3, Mpeg2 og Mpeg4. Dessuten mener Microsoft at vedtaket strider mot EU-lovgivning om konkurranse.

Planen er enstemmig vedtatt i to komiteer i nasjonalforsamlingen, og av nasjonalforsamlingens Tweede Kamer (andre kammer).

Den består av et 26 siders dokument utarbeidet av departementet for innenriks- og økonomiske saker. Ifølge Heise.de og byråmeldinger har den klare milepæler.

Innen april 2008 skal alle statlige organer være klare til å anvende ODF i all dokumentproduksjon. Fristen for fylker og kommuner er januar 2009.

Dersom organer i forvaltningen mener de har spesielle behov for å anvende proprietære løsninger, for eksempel operativsystemer eller applikasjoner fra Microsoft, skal dette begrunnes spesielt. Fristene for dette er april 2008 for statlige organer, desember 2008 for fylker og kommuner. Innen de samme fristene skal det utarbeides tidsplaner for full overgang til ODF og til fri programvare.

Innen juni 2009 skal Nederlands offentlige institutt for standardisering legge fram et rammeverk for grunnleggende interoperabilitet der de klargjør hvilke standarder som kan betraktes som åpne, og følgelig tillates. To kriterier ser ut til å være spikret allerede: Bare ISO-godkjenning er godt nok for dokumentstandarder, og alle standarder må være fullstendig frie for enhver form for lisensbetaling.

Kravet om ISO-godkjenning av dokumentformater setter Microsoft i klemme: Deres Office Open XML er vedtatt i Ecma International, men er hittil avvist av ISO. Det blir antakelig ny behandling av Open XML i ISO i mars og april 2008.

Det nederlandske vedtaket innebærer videre at fra januar 2009 skal alle offentlige anbud fra statlig hold inneholde krav om åpen kildekode. Fra januar 2010 skal det samme gjelde for all offentlig forvaltning. Det skal opprettes egne organer for å overvåke at dette blir overholdt. Det skal også opprettes en ordning for å hjelpe forvaltningsorganer med overgangen til ODF, åpne standarder og åpen kildekode.

Ifølge Heise.de er den nye planen en oppfølging av en strategi utarbeidet av den nederlandske regjeringen for fire år siden, under navnet OSOSS: «Open Source als Onderdeel van de Software Strategie», altså «åpen kildekode som mulighet i programvarestrategien». Dette initiativet har allerede ført til stor utbredelse av åpne standarder og åpen kildekode i forvaltningen.

I uttalelser til Associated Press sier Hans Bos, talsperson for Microsoft i Nederland, at han regner med at ISO snart vil godkjenne Open XML, slik at vedtaket ikke vil innebære problemer for Microsoft i forhold til dokumentformater.

Samtidig sier Bos seg lei for det klare pålegget om å foretrekke åpen kildekode.

– Vi mener det ikke er i det bredere programvaremarkedets interesse å anbefale én spesiell modell, slik det gjøres her.

Han protesterer også mot det han mener er en altfor snever og teknisk definisjon av begrepet «åpen kildekode».

– [Definisjonen] forbyr [dersom den skulle håndheves bokstavelig] all bruk av GSM, WiFi, Mp3, Mpeg2, Mpeg4 og Bluetooth, som alle er standarder med bred aksept, men som er proprietære og krever lisensiering.

Ifølge Heise.de ryktes det at Microsoft forbereder å klage Nederland inn for Europa-domstolen når planen trer i kraft, med påstand om brudd på EUs konkurranselover.

digi.no kjører denne uken en serie artikler der vi fokuserer på åpen kildekode, et tema som opptar mange i IKT-bransjen og som er i ferd med å bli et viktig fokusområde også for folk utenfor bransjen.

    Les også:

Til toppen