Nedetid kostet millioner i erstatninger

Danske Bank må ut med titalls millioner danske kroner for å dekke kundenes tap etter at bankens datasystemer falt ned 5 dager i mars.

Som en følge av de store dataproblemene Danske Bank opplevde i midten av mars i år, må banken ut med mellom 40 og 50 millioner danske kroner i erstatning til kundene. Dette forteller Peter Straarup, direktør for Danske Bank, til Comon.dk.

    Les også:

Det er særlig tap i forbindelse med betalingsformidling og handel med verdipapirer og valuta, som har ført til tap for kundene, forklarer Straarup. Han forteller til Comon.dk at flere hundre tusen transaksjoner med verdier på milliarder av kroner ble forsinket.

Men ifølge det danske nettstedet er regningen trolig langt høyere hvis man regner med overtidsbetaling til IT-medarbeiderne, men enda mer når det gjelder tap av troverdighet overfor kundene.

Ifølge Comon.dk vil Danske Bank nå investere i systemer for å hindre at feil i program- og maskinvare fører til lignende situasjoner i framtiden.

Om IBM, som har levert systemene som feilet, også må være med på å betale erstatningene, er ikke kjent. Men ingenting tyder på at Danske Bank vil bytte ut løsningene fra IBM til fordel for andre.

;