Nedgang for Ericsson

Resultatet for Ericsson i Norge gikk ned 134 millioner kroner fra 1995 til 1996. Dette står i skarp kontrast til resultatet for det svenske moderselskapet som økte omsetningen med 26 prosent til vel 124 milliarder kroner i fjor.

Resultatet for Ericsson i Norge gikk ned 134 millioner kroner fra 1995 til 1996. Dette står i skarp kontrast til resultatet for det svenske moderselskapet som økte omsetningen med 26 prosent til vel 124 milliarder kroner i fjor.

Om tallene for 50-prosent Ericsson-eide NFT Ericsson Communications ANS legges til der det norske selskapet, øker likevel omsetningen til 1,761 millioner kroner med et endelig resultat på 56 millioner kroner. Da blir det også en vekst i eksporten på 56 millioner kroner.

Fjorårstallene for bare Ericsson AS viser en omsetning som gikk ned med 172 millioner kroner til 1,645 millioner kroner. Også eksporten gikk ned til 1,038 millioner kroner fra 1,145 millioner kroner i rekordåret 1995.

For moderkonsernet i Sverige var 1996 et historisk toppår med ordreinntekter som økte med 31 prosent til 138 milliarder svenske kroner og et overskudd før skatt som økte med 25 prosent til 10 milliarder svenske kroner.

Ericsson AS sier i en pressemelding at nedgangen i omsetning, eksport og resultat i Norge kommer som en følge av at 1995 var et spesielt godt år for Ericsson med to spesielt store eksportkontrakter til Sverige og Nederland som ble avsluttet.

1996 var dessuten mer preget av hardere konkurranse blant flere aktører på det norske markedet som liberaliseres fra 1. januar 1998.

Nedgangen for Ericsson kunne ha vært større om ikke Telenor hadde valgt å forsere digitaliseringen av telenettet. Kontraktene med Telenor i 1996 inkluderer foruten digitaliseringsoppgaver, levering av GSM-sentraler til Montenegro og Bangladesh. I begge disse landene er Telenor en av deltagerne i nye operatørselskap.

Den lavere eksporten førte blant annet til en grundig gjennomgang av selskapets produktportefølje.

Til toppen