Nedgang for Nera

Mens det første året som selvstendig børsnotert selskap ble et rekordår for Nera AS, ble år nummer to ikke like hyggelig. Tirsdag la Nera-direktør Asbjørn Birkeland fram regnskapstall som viser en resultatnedgang på vel 13 millioner kroner.

Mens det første året som selvstendig børsnotert selskap ble et rekordår for Nera AS, ble år nummer to ikke like hyggelig. Tirsdag la Nera-direktør Asbjørn Birkeland fram regnskapstall som viser en resultatnedgang på vel 13 millioner kroner.

Foruten en styrket egenkapital er det stort sett bare på posten for driftsinntekter at pilen peker oppover for Nera. Bergensbedriften økte driftsinntektene med vel 262 millioner kroner til nesten 2,63 milliarder kroner fra 1995 til 1996.

Da Asbjørn Birkeland la fram Neras foreløpige regnskapstall for Oslo børs klokka halv ni i dag tidlig, måtte analytikere og investorer registrere at kommunikasjonsbedriften har et resultat før skatt som er nesten 13,2 millioner kroner svakere enn i 1995. Driftsresultatet er redusert med 11,1 millioner til 171,9 millioner kroner.

Til tross for fallende tendenser er imidlertid Nera fremdeles et godt kort. Selskapet har et overskudd på nesten 103 millioner kroner, en nedgang i forhold til i 1995 på nesten 14 millioner. Fortjenesten per aksje er redusert til 7,81 kroner mot 9,59 kroner året før. Styret vil foreslå et utbytte på 2,50 kroner per aksje for 1996 - det samme som i 1995.

- Med god ordrebeholdning, god produksjonskapasitet og verdens minste satellittelefon ute på markedet, skulle forholdene ligge godt til rette for en positiv utvikling for Nera i 1997. Restrukturering og kapasitetsutvidelser er nå i all hovedsak over, slik at selskapet etter hvert også bør få en bedre driftsmargin, heter det i selskapets børsmelding.

Digi:tele har ikke lykkes å få Nera-ledelsens egne kommentarer til 1996-resultatet, da de reiste sporenstreks til London for å presentere tallene etter at Oslo børs var orientert.

Til toppen