Nedgang for nettmeglerne i USA i oktober

Indikasjonene for online-aksjehandel i USA i oktober tyder på at det fortsatt er langt igjen til toppen i mars, men det har vært en svak oppgang fra september.

Indikasjonene for online-aksjehandel i USA i oktober tyder på at det fortsatt er langt igjen til toppen i mars, men det har vært en svak oppgang fra september.

Antall aksjer på NYSE (New York Stock Exchange) og Nasdaq nådde rekordnivåer i oktober. Gjennomsnittlig ble det omsatt 3,2 milliarder aksjer per dag på disse børsene tilsammen, men mye tyder på at det ikke var "småsparerne" som stod for aktiviteten. Det er bare Ameritrade som offentliggjør månedlig rapportering, og for oktober viste antall handler en nedgang fra oktober i fjor. I oktober hadde Ameritrade et daglig snitt på 115 000 transaksjoner, mens tilsvarende tall for mars var på 173 000 og 158 000 i april.

- Dette er en naturlig nedgang etter at Nasdaq har vist en negativ utvikling i fem av de siste syv månedene. I 1999 viste Nasdaq en positiv utvikling i ni av tolv måneder, sier analytiker Rich Repetto til UpsideToday.com.

Ifølge UpsideToday.com er det market makere (red.anm: de som er pliktige til å stille kurser, for eksempel en bank) og aktive daytradere som stod for økningen.

Til toppen