Nedgang i Internett-bruken

For første gang siden juni i år går Internett-bruken i Norge ned. "Innenfor feilmarginene", sier Gallup og mener at bruken var svært høy i august og september.

Norsk Gallups månedlige InterTrack viser svak nedgang i bruken av Internett i Norge. Undersøkelsen, som ekskluderer e-postbruk og ikke spesifiserer world wide web i spørsmålstillingen, viser en nedgang på 65.000 nettbrukere fra september til oktober.

Det er 670.000 nordmenn (13 år og eldre) som har opplyst at de har benyttet Internett én eller flere ganger i løpet av måneden.

Gallups tall viser også nedgang i den daglige bruken. For september oppgir 293.000 brukere at de var på Internett "i går," mens tallet for oktober var 275.000.

- Målingen i oktober viser stabilitet i nett-tilgang og bruk, sier forskningsleder Knut-Arne Futsæter hos Gallup.

- Selv om bruken har sunket noe, ligger nedgangen innenfor feilmarginene. Jeg vil heller si det sånn at august- og september-tallene var svært høye. Mange har tilgang til nettet på jobb og med større arbeidspress blir det mindre tid til Internett. Det ser vi også i forhold til andre medier, sier han.

Nordmenns tilgang til Internett har óg sunket. I august var 1,4 millioner nordmenn sikre på at de hadde tilgang til Internett, i september 1,2 millioner, mens det i oktober lå på rundt 1,15 millioner.

Fortsatt innenfor feilmarginene, ifølge Gallup. Og bevis på et stabilt marked.

Tallene viser at det er på jobben nett-tilgangen har falt mest. Enten de ansatte har glemt at de fortsatt har tilgang, eller arbeidsgivere har sagt at surfing skal være en fritidsbeskjeftigelse, er det kun 550.000 nordmenn som nå oppgir at de har Internett på jobben. I august var tallet hele 782.000.

På hjemmefronten er det rundt 248.000 husstander som har tilgang, som representerer i underkant av en halv million mennesker. De yngre fortsetter å dominere nettet. 42 prosent av 13-19-åringene er på nettet, mens kun 1 prosent av dem i alderssegmentet 60 pluss benytter Internett i løpet av én måned.

Tilgang og bruk av Internett 1997 (målt i tusen)

Tilgang: Bruk siste 30 dager: Bruk i går:
aug.: 1.394 713 279
sept.: 1.213 735 293
okt.: 1.159 670 275

Kilde: Norsk Gallup Institutt

Til toppen