Nedjusterer halvledersalget for 2003

IT-analysefirmaet Gartner senker vekstprognosene for brikkesalget i 2003, og ser få tegn på en snarlig bransjeopptur.

IT-analysefirmaet Gartner senker vekstprognosene for brikkesalget i 2003, og ser få tegn på en snarlig bransjeopptur.

Gartner sier nå at det globale halvledersalget trolig vil vokse med 8,3 prosent til et samlet omsetningsnivå på 168 milliarder dollar i 2003. Dermed nedjusterer IT-analysefirmaet sine vekstanslag med 0,6 prosentpoeng fra en økning på 8,9 prosent, skriver nyhetsbyrået Reuters tirsdag kveld.

Dette er likevel en god fremgang sammenliknet med 2002, da verdens brikkesalg vokste 1,3 prosent til totalt 152 milliarder dollar, ifølge prognosemakerne i Gartner og Semiconductor Industry Association (SIA).

I april senket nettopp SIA vekstanslagene for halvlederindustrien fra 20 prosent til mellom 12 og 15 prosent, som også har vært det nivået mange bransjeanalytikere til nå har ligget på.

Gartner nedjusterer altså vekstanslagene til tross for et relativt sterkt førstekvartal (noe som ikke minst skyldes et langt bedre salg enn ventet i mars). Begrunnelsen for de noe lavere vekstprognosene er at næringslivet ennå ikke synes trygg på at man går mot bedre økonomiske tider med det første, og at klimaet for å øke investeringstakten og erstatte gamle PC-er dermed ikke er til stede ennå.

Likevel: Markedet for avanserte digitale mobiltelefoner, flatskjermer og segmenter innen forbrukerelektronikk, spesielt digitale videoprodukter, ventes å ha spesiell sterk vekst i år, ifølge Gartner.

Til toppen