Nedjusterte salgsprognoser fra Intel

Intel nedjusterte både salgsprognoser og forventninger til bruttomargin for inneværende kvartal.

Intel nedjusterte både salgsprognoser og forventninger til bruttomargin for inneværende kvartal.

I midten av april sa Intel at selskapet forventet en omsetning på mellom 6,4 milliarder dollar og 7 milliarder i inneværende kvartal, med bruttomargin på 53 prosent.

Etter børsens stengetid i går kveld amerikansk tid, kunngjorde Intel reviderte prognoser: Omsetningen forventes å bli mellom 6,2 milliarder dollar og 6,5 milliarder, mens bruttomarginen anslås til 49 prosent.

Intel mener dårlig etterspørsel i Europa er den viktigste forklaringen på at man ikke greier å selge som forventet, og heller ikke greier å opprettholde det høye nivået på fortjenesten. Det selges relativt sett stadig flere lavprisprosessorer som ikke er så lønnsomme for produsenten.

Økonomisjef Andrew Bryant innrømmer at Intel la for stor vekt på positive tegn i markedet i første kvartal, da det utarbeidet prognoser for andre kvartal.

Forventningene til resten av året justeres ikke, og man tror fortsatt offisielt at bruttomarginen for hele 2002 vil ligge på 53 prosent. Men Bryant innrømmet at tallet sannsynligvis vil måtte justeres ned et poeng eller to.

Børser verden over forventes å reagere svært negativt på Intels reviderte prognoser, siden de gjenspeiler at forventningene til en oppgang i PC-bransjen generelt har vært overoptimistiske.

Til toppen