Nedskrivning gir blodrøde Unisys-tall

Kvartalstallene for Unisys blir mye verre en ventet. Selskapet har måtte rydde opp i et fremførbart underskudd selskapet hadde bokført.

Unisys er midt i en dramatisk omlegging og regnskapsendringen gir et underdskudd i tredje kvartal på hele 1,63 milliarder dollar. Selskapet fikk et tap på driften på 54,3 millioner dollar.

Til toppen