Nedtur for ContextVision

ContextVision leverte fredag morgen et meget svakt resultat etter tredje kvartal. På kort sikt forventer selskapet en fortsatt svak utvikling. To utviklingsavtaler inngått i siste kvartal gir likevel håp om en bedring på lengre sikt.

ContextVision leverte fredag morgen et meget svakt resultat etter tredje kvartal. På kort sikt forventer selskapet en fortsatt svak utvikling. To utviklingsavtaler inngått i siste kvartal gir likevel håp om en bedring på lengre sikt.

ContextVision hadde etter årets tre første kvartaler inntekter på til sammen 32,8 millioner svenske kroner. Dette er en nedgang på 11 prosent fra samme kvartal i fjor. Omsetningen i tredje kvartal var på 7,7 millioner kroner, hvilket gir en nedgang på henholdsvis 43 og 32 prosent fra første og andre kvartal i år.

Resultatet etter skatt ble 2,2 millioner svenske kroner, som er en nedgang fra første og andre kvartal i år på henholdsvis 64 og 54 prosent. Så langt i år er resultatsvekkelsen på 33 prosent fra i fjor.

Selskapet oppgir svakere salg av billedforbedringsløsninger som hovedårsak til nedgangen i omsetning fra tidligere perioder. Noe av denne trenden skal skyldes at flere kunder med salg i Asia har redusert sin etterspørsel.

Kostnadene er på et lavere nivå enn i andre kvartal. Dette skyldes at andre kvartal ble belastet med betydelige kostnader knyttet til konflikten med den amerikanske distributøren Image Enhancement System Inc. (IES). I tredje kvartal hadde selskapet utviklingskostnader knyttet til en ASIC og et PCI-kort på i overkant av 1 million svenske kroner.

ContextVision er nå i forhandlinger om overtakelser av IES. I tredje kvartal har selskapet solgt programvare via IES, men det er forventet et begrenset salg via IES ut året, i forhold til omsetningen gjennom dette selskapet i 1997.

ContextVision venter en fortsatt svak utvikling resten av 1998. På lengre sikt er selskapet fremdeles optimistisk til utviklingen. Dette skyldes i hovedsak at det inngått to kontrakter det siste kvartalet.

Den en kontrakten er inngått med Nycomed Imaging AS, og omfatter utvikling av metoder for analyse av blodkar sammen med MRI-teknologi fra Nycomed Imaging.

Samtidig har selskapet omsider inngått en utviklingskontrakt med en produsent av digitale kameraer. I henhold til avtalen er det levert flere prototyper til testing. ContextVision vil ikke oppgi navnet på denne samarbeidspartneren.

ContextVision har fremdeles en sterk egenkapital-situasjon. Selskapets børsverdi har siden toppnivået i mai falt med hele 77 prosent. Kursen ligger nå marginalt lavere enn ved børsintroduksjonen i mars 1997.

Til toppen