Nedturen rammer Atea

Kraftig fall i maskinvaresalg.

Nedturen rammer Atea
I fjor vurderte styreleder og storeier Ib Kunøe å selge selskapet. Torsdag la han frem resultater for 2012 som tydelig viste at markedet er utfordrende. Bilde: Per Ervland

Tallene som Atea la fram i dag for fjerde kvartal og hele året 2012 viser at omsetningen faller med 3,0 prosent til 6,32 milliarder kroner sammenliknet med samme kvartal i fjor, mens driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) faller med 7,1 prosent til 348 millioner kroner. Resultatet før skatt er redusert med 13,3 prosent til 259 millioner kroner. Tallet på ansatte er 7,3 prosent høyere, 6 266, enn ved utgangen av 2011.

Ateas omsetning fordeler seg på tre hovedområder, henholdsvis maskinvare, programvare og tjenester.

Sammenliknet med fjerde kvartal 2011 vokser både tjenester og programvare, mens maskinvare opplever nedgang.

  • Inntektene fra maskinvare er ned 9,5 prosent til 3,57 milliarder kroner
  • Inntektene fra programvare er opp 8,1 prosent til 1,50 milliarder kroner
  • Inntektene fra tjenester er opp 5,3 prosent til 1,25 milliarder kroner

Innen programvare og tjenester er bruttomarginen bedre enn for et år siden. Innen maskinvare er den svekket.

Atea er virksom i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. De tre største markedene – Norge, Sverige og Danmark – står for 90 prosent av omsetningen, mot 91 prosent for et år siden. Omsetningen faller i alle markedene, unntatt Baltikum som vokser med 20 prosent til 198 millioner kroner.

  • Norge faller med 6,0 prosent til 1,92 milliarder kroner
  • Sverige faller med 0,4 prosent til 2,03 milliarder kroner
  • Danmark faller med 1,7 prosent til 1,74 milliarder kroner
  • Finland faller med 15,2 prosent til 425 millioner kroner

Atea har denne kommentaren:

– Den usikre makroøkonomiske situasjonen i Europa har fortsatt å påvirke det nordiske IT-infrastrukturmarkedet, som i henhold til IDC sank med 4,2 prosent i fjerde kvartal i 2012. Vanskeligere markedsforhold har gitt en nedgang i hardwaremarkedet på 8,3 prosent, og klient- og servermarkedene har blitt preget av en negativ vekst på over 15 prosent.

Med utgangspunkt i at nedgangen i driftsinntekter kan beregnes til 1,5 prosent i konstant valuta og en organisk nedgang i driftsinntekter på 2,4 prosent i Norden, konstaterer konsernledelsen at Atea fortsetter å vinne markedsandeler.

I kvartalsrapporten viser Atea til IDCs prognose for 2013 for markedene konsernet henvender seg til. De går ut på vekst innen programvare og tjenester, henholdsvis 4,8 prosent og 3,2 prosent, mens maskinvare forventes å krympe med 0,4 prosent. Konsernledelsen tror de vil være i stand til både å øke lønnsomheten og vinne markedsandeler i tiden framover.

Atea har satt seg et strategisk mål om en årsomsetning på 30 milliarder kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 1,8 milliarder kroner innen 2015. Prognosen forutsetter en gjennomsnittlig markedsvekst på 4,3 prosent i år i perioden 2011 til 2015. Det kan holde hardt. Konsernledelsen sier de vil komme tilbake til det strategiske målet «senere på året».

Imens kan de som leser regnskapet stusse over at selskapet opplever sviktende marginer i en situasjon der omsetningen faller innen lavmarginmarkedet (maskinvare) mens den øker der marginene er høye (tjenester og programvare). En forklaring kan være økningen i antall ansatte. Det skulle tilsi at oppkjøpene Atea har gjort i 2012 – det dreier seg om fem selskaper som kostet til sammen 320 millioner kroner – ennå ikke har fått forventet effekt.

Ifølge analytiker Markus Bjerke i Arctic Securities er marginene i fjerde kvartal så vidt bedre enn ventet, mens omsetningen er betydelig lavere. Han anbefaler Atea å sette seg et lavere strategisk mål, og er fornøyd med at utbyttet per aksje er økt til 5,50 kroner mot forventet 5,00 kroner.

Les mer om: