Negroponte tror på u-landsledelse i Internett

- Utviklingslandene og trådløs teknologi vil dominere det som skjer på Internett, sa Nicholas Negroponte, sjef for MIT Media Lab, på et seminar i Singapore.

- Utviklingslandene og trådløs teknologi vil dominere det som skjer på Internett, sa Nicholas Negroponte, sjef for MIT Media Lab, på et seminar i Singapore.

Betingelsen er at landene fører en korrekt politikk og får til den riktige kulturelle blandingen, sa professoren som har bygget opp Media Lab ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) til å bli en internasjonal faktor, og som selv har vunnet et solid rykte som innsiktsfull spåmann.

I sitt innlegg trakk Negroponte fram Asia og Latin-Amerika som nøkkelområder.

Han mente kulturelle trekk ved Latin-Amerika - blant annet manglende respekt for autoriteter og det store innslaget av unge mennesker - gjør verdensdelen til et gunstig område for dem som vil investere i IT-basert virksomhet. Han trakk spesielt fram Costa Rica som i dag tjener mer på å eksportere integrerte kretser enn jordbruksprodukter.

I Asia nevnte Negroponte India og Kina som landene med det største Internett-potensialet. India har myndigheter som skjønner at det må satses, mens Kina undervurderer hvor slagkraftig Internettet vil vise seg, sa han.

Negroponte kritiserte Singapore for å auksjonere bort tredje generasjons mobillisenser. Han sa at slike auksjonere øker kostnadene og senker takten i utleggingen av tjenester.

MIT Media Lab er i ferd med å etablere seg utenom USA. Den første utenlandsavdelingen åpner i Dublin i januar 2001. I en kunngjøring i desember i fjor het det at det skal etableres avdelinger i Latin-Amerika og Asia innen utgangen av henholdsvis 2001 og 2003.

Da Microsoft-sjef Bill Gates besøkte New Delhi i september i år, lovte han regjeringen at han ville arbeide for at Media Lab ble etablert i India.

Til toppen