Nei, nei, nei... ulovlig mange ord i MS Word

I en kjennelse har tre amerikanske dommere forkastet tekstbehandleren Microsoft Word fordi programmet ikke teller riktig antall ord.

I en kjennelse har tre amerikanske dommere forkastet tekstbehandleren Microsoft Word fordi programmet ikke teller riktig antall ord.

En av paragrafene i anke-prosedyren sier at rettssammendrag ikke skal inneholde mer enn 14.000 ord. Nylig ble advokater refset for å ha levert et ugyldig dokument til retten. Advokatene hevdet at sammendraget inneholdt 13.824 ord.

Regelen sier at overskrifter, fotnoter og andre tilleggsopplysninger skal regnes med når ordene telles. Dokumentet viste seg imidlertid å inneholde 15.056 ord, ifølge tekstbehandleren WordPerfect. Programmet MS Word 97 blir beskrevet som mangelfullt. Det har ikke under disse omstendighetene mulighet til å inkludere fotnoter, melder The Register.

Dommerne konkluderte med at nye versjoner av Corel WordPerfect (både for Windows og Macintosh-plattformer) ikke har dette problemet. WordPerfect inkluderer automatisk antall ord i fotnoter når ordene skal telles i et dokument.

Til toppen