Nei til kjøp av brukt IT-utstyr i skolene

Bystyreflertall mot å kjøpe brukt IT-utstyr i skolene.

Nei til kjøp av brukt IT-utstyr i skolene

Bystyreflertall mot å kjøpe brukt IT-utstyr i skolene.

Oslo-skolene og andre kommunale virksomheter får ikke lov til å kjøpe brukt IT-utstyr. Byrådet mener det ville være i strid både med lov om offentlige anskaffelser og kommunens egne innkjøpsregler.

Lærere i Oslo-skolen har reagert på at de ikke lenger får kjøpe brukt IKT-utstyr.

Ivar Johansen er internasjonal leder i SV og medlem av Oslo bystyre og bystyrets finanskomite. Han er oppgitt over at det er nedlagt et forbud mot å kjøpe brukt IKT-utstyr som både vil være miljøvennlig ved at det øker levetiden på utstyret og dessuten sparer kostnader.

I gårsdagens møte i bystyrets finanskomite fremmet han forslaget:

«I den utstrekning det gjelder et saksområde hvor gjenbruk er aktuelt bes Byrådet reforhandle eksisterende samkjøpsavtaler som ikke har tatt hensyn til dette, samt legge dette inn i nye avtaler som framforhandles.»

- Utrolig nok avviste komiteens flertall (Høyre, Fr.P, Ap og Venstre) dette, både for de eksisterende og framtidige samkjøpsavtaler, forteller han til digi.no.

Det betyr at Oslo kommunes virksomheter heretter ikke skal kunne kjøpe inn brukt datautstyr.

PC-produsenten Dell har rammeavtale med Oslo-kommune.

Til toppen