NEIDA, vi er ikke trege! JODA, det er konkurranse!

Telenor liker slett beskrivelsen av selskapet som kom på en pressekonferanse fredag om norsk bredbåndsutbygging. - Vi er ikke trege, og det er konkurranse i markedet, sier konserndirektør for teknologi, Berit Svendsen.

Svendsen sier til digitoday.no at Telenor i dag har dekning i alle kommuner med 2 MB forbindelse, men at det er etterspørselen som er problemet.

Telenor mener flere forhold i rapporten er mangelfullt analysert. Rapporten har blant annet ikke inkludert "leide samband" som en del av bredbåndstilbudet til kommunene, men har inkludert nye teknologier med hastigheter helt ned til 300 kbps, altså en del av dagens ADSL-tilbud.

- Kommunene vil ikke bli godt nok hjulpet med et ADSL-tilbud som er beregnet på privatmarkedet. Kommunene trenger mye større kapasitet. Telenors leide linjer og bedriftsmarkedstjenester som for eksempel Nordicom og løsninger over Internett-teknologi, er derfor et godt tilbud til kommune-Norge. Vi forstår ikke hvorfor dette er utelatt i rapporten. Legger vi disse tjenestene til grunn har Telenor i dag tilbud i alle kommunesentra, mens rapporten hevder bare 24 prosent av kommunene er dekket, sier Svendsen.

Telenor og Tele2 ville ikke gi opplysninger til den rapporten som Norsk Telecom AS har utarbeidet for Næringsdepartementet. Svendsen sier det er fordi en ikke ville gå ut med konkurransesensitive detaljer.

- Det er også helt feil å påstå at Telenor ikke er pådriver og aktivt markedsfører bredbåndstilbud i Norge. Ved utgangen av året vil halvparten av vårt nett være klargjort for ADSL, i løpet neste år er 65 prosent dekket, og i 2003 vil dekningen være 75 prosent, sier Svendsen.

Telenor skal etter planen lansere delt operatøraksess i oktober, noe Svendsen sier kan redusere prisene på innsatsfaktorer for at andre

operatører kan tilby ADSL i sluttbrukermarkedet. Dette har allerede skjedd i Sverige.

Det er årsaken til at dette virker mye billigere i Sverige, i og med at Telia leverer delt operatøraksess, som i realiteten er en mer effektiv måte å utnytte kobber-infrastrukturen på.

- Da kommer prisene til å bli annerledes, sier Svendsen og legger til at svenske bredbåndsaktører har satt opp prisene på

ADSL i sluttbrukermarkedet fordi de ikke klarte å tjene penger med de lave prisene de tok ved lanseringen.

- EU-statistikk viser dessuten at det er solgt mye mer operatøraksess (LLUB) i Norge enn i Sverige, sier hun.

I Norge er det solgt 3816 linjer, mens det i Sverige er solgt 416, noe som betyr at det er bedre konkurranse i Norge enn i Sverige.

- Det som mangler er større etterspørsel etter bredbånd, sier Svendsen. - Det må utvikles innholdsprodukter som brukerne vil betale for. I TV kan det ligge et stort potensial ved å gi brukerne tilgang til nye interaktive tjenester, sier hun.

Svendsen mener imidletid at regjeringens tiltak for å øke etterspørselen vil bidra, men hun tror ikke regulatoriske tiltak vil kunne kompensere for manglende etterspørsel.

I en egen pressemelding som Telenor sendte ut i etterkant avpresentasjonen av rapporten, heter det at Telenor deler oppfatningen av at et mangfold av aktører vil være fordelaktig for kundene. Men et velfungerende marked vil være sterkt avhengig av at det blir utviklet infrastruktur i konkurranse med Telenor.

- Enhver teknologi har sitt livsløp, ingen aktører tjener penger ved introduksjon av nye tjenester. Mens ISDN er en mer moden teknologi, satser vi

for fullt på ADSL og at vi skal kunne tjene penger på teknologien når etterspørselen etter mer avanserte tjenester kommer. Telenor er ikke

tilbakeholdne med å bygge ut ADSL, allerede ved slutten av dette året kan 50 prosent av telefoni/ISDN kundene bestille ADSL, sier Svendsen

Til toppen