Nekter salgavtaler med umyndige

Bonnier får nå klart nei fra Forbrukerombudet om salg til umyndige.

Bonnier får nå klart nei fra Forbrukerombudet om salg til umyndige.

Et barn på 13 år er for ungt til å disponere over egne midler, inngå bindende avtaler eller stifte gjeld.

Det påpeker Forbrukerombudet i et brev til Bonnier kundeservice.

Bakgrunnen er en klage ombudet har mottatt, der klager reagerer på at hans datter på 13 år fikk tilsendt heftet «digital foto» og en CD/DVD fra Bonnier, samt krav om betaling.

Forbrukerombudet viser til vergemålslovens bestemmelser, og påpeker at ettersom klagers datter er umyndig, ville en eventuell avtale inngått med henne uansett være ugyldig. Det er avtalemotparten sin risiko og ansvar å forsikre seg om at den de inngår avtaler med er myndig.

En slik bestemmelse vil også gjelde for bestillinger via Internett.

Forbrukerombudet viser også til markedsføringsloven § 2a som gjelder negativt salg, og som forbyr næringsdrivende å:

  • - kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale
  • - levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten etter avtale.

Det framgår av denne bestemmelsen at mottaker ikke er forpliktet til å betale for en slik leveranse.

Bonnier kundeservice blir bedt om å sørge for at firmaets bestillingsrutiner er tilfredsstillende, og om å innrette seg etter Forbrukerombudets standpunkter ved framtidig markedsføring.

Til toppen