JUSS OG SAMFUNN

Neppe endring på skattelistene

Personvern- kommisjonen vil stramme inn åpenheten for skattelistene, men får ikke støtte fra IT- ministeren.

Bilde: Marius Jørgenrud

Personvernkommisjonen leverte i dag sin sluttrapport Individ og integritet - personvern i det digitale samfunnet (NOU 2009:1) til IT-minister Heidi Grande Røys.

Kommisjonen, som ble opprettet i 2006, har hatt som oppgave å vurdere personvernet i dagens høgteknologiske samfunn.

Blant forslagene som kommer fram i rapporten er at flertallet vil stramme inn åpenhet for skattelister for å hindre misbruk.

Slik systemet virker i dag ligger skattelistene ute i tre uker til offentlig gjennomsyn. Hensikten med dette er at alle skal ha rett til å kontrollere at det er foretatt lik behandling av skattyterne. Etter dette kan man fortsatt be om innsyn med hjemmel i offentlighetsloven.

Den eneste i Personvernkommisjonen som går imot forslaget er Gunnar Flikke som vil opprettholde dagens ordning. Han frykter at det kan svekke journalistenes arbeid og at det heller ikke er avdekket forhold som tyder på misbruk.

Et argumentet for offentliggjøring har vært at åpenhet rundt skattelistene virker forebyggende i forhold til svart arbeid, korrupsjon og annen økononomisk kriminalitet.

Skattebetalerforeningen derimot mener skatteopplysningene i dag blir bruk til andre formål enn hva som er hensikten.

Kommuner har blant annet brukt skattelister som grunnlag for å inntektsgradere betaling for SFO og kulturskole. I praksis innebærer en slik ordning at dem som tjener minst, betaler minst for enkelte kommunale tjenester.

En undersøkelse bestilt av Skattebetalerforeningen avdekker at to av tre av dem som har satt seg ned og søkt på skattelistene på nett, sier at de gjør det for å tilfredsstille egen nysgjerrighet. I tillegg er det 10 prosent som synes det er «morsomt».

Flertallet i Kommisjonen vil ha skattelistene kun på Skatteetatens sider med begrensede muligheter for søk.

Michael Tetzschner strekker seg enda lenger enn flertallet og mener at skattelistene ikke bør være tilgjengelig overhodet på nett. Journalister som har behov for slike opplysninger kan få det gjennom kredittopplysninger, mener han.

Flertallet mener likevel at redaksjoner bør ha full tilgang til å behandle og analysere lett lett tilgjengelig skattedata.

På spørsmål fra Skattebetalerforeningen om hvor raskt IT-ministeren vil gjøre forslaget til en realitet og endre reglene for offentliggjøring skattelistene, svarer IT-ministeren:

- Så lenge vi styrer skal dere ikke håpe på noen endringer i skattelistene. Da må du velge en annen regjering, sier Heidi Grande Røys.

Forslaget vil ligge ute til høring i seks måneder for innspill før eventuelle lovforslag trer i kraft.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.