Neppe noen 'blåmandag' for IBM

For et par uker kunne siden kunne vi lese en helsides annonse i Aftenposten hvor IBM ønsket medarbeiderne i PriceWaterhouseCoopers velkommen. Det var å foregripe begivenhetenes gang. Oppkjøpet var avhengig av at partnerne i PwC aksepterte det. Tirsdag i forrige uke ga de sitt svar. Det ble ja. Men noe valg hadde de egentlig ikke.

For et par uker kunne siden kunne vi lese en helsides annonse i Aftenposten hvor IBM ønsket medarbeiderne i PriceWaterhouseCoopers velkommen. Det var å foregripe begivenhetenes gang. Oppkjøpet var avhengig av at partnerne i PwC aksepterte det. Tirsdag i forrige uke ga de sitt svar. Det ble ja. Men noe valg hadde de egentlig ikke.

For IBM stiller det seg annerledes. Et oppkjøp innebærer alltid en risiko. Oppkjøpet kan bli en 'Blåmandag' - bokstavelig talt.

Dette oppkjøpet er tilsynelatende til fordel for begge parter:

IBM fikk konsulentselskapet PriceWaterhouseCoopers på billigsalg. Oppkjøpet markerer også en ny epoke i konsulent-virksomheten. Det blir mer stuerent for bedrifter å kjøpe strategiske konsulenttjenester fra IT-leverandører. I tillegg blir nå IBM for alvor en sentral aktør i e-handels-prosjekter.

IBM har de senere år bevisst satset på å utvikle tjenestedelen av sin virksomhet. Salg av maskiner og applikasjoner betyr stadig mindre. Dette har IBM også understreket ved å satse i stadig større grad på "åpne systemer" - som f.eks. Linux. Tilsvarende er utviklingen av WebSphere - en applikasjonserver til e-handelsvirksomhet for større organisasjoner -, eller samarbeidet med Nokia om den "neste generasjons e-handel" - e-handel over digitale, trådløse nett..

Men deres tjenestespekter har vært konsentrert om den nedre del av markedet, altså tekniske tjenester, eller funksjonelle tjenester knyttet til logistikk, distribusjon, etc. IBM har manglet strategiske tjenester. Derfor PwC.

PwC på sin side har lenge vært ute etter en partner. Et forsøk på å bli kjøpt opp av Hewlett Packard - for 6 ganger det beløpet som de nå solgte seg til IBM for - mislyktes. Årsaken var at oppkjøpsforsøket kom da nedgangen i markedet for alvor satte inn. HP kansellerte derfor avtalen. Siden den gang har utviklingen gått til det verre for PwC. Som det eneste av de større konsulentselskapene er de fremdeles knyttet organisatorisk til revisjonsdelen av firmaet. Etter Enron-skandalen er det ikke lenger mulig å selge og utføre konsulenttjenester for bedrifter som firmaet samtidig fører revisjon for. Det innebærer at mange viktige kunder ikke lenger er tilgjengelig for PwC.

PwC valgte derfor for noen måneder siden å skille seg ut som eget selskap. Det ble lansert i sommer under navnet Monday - noe som skapte stor munterhet. Monday skulle stå for "å satse nytt og friskt". Jeg tror de fleste nok assosierer "Mandag" som starten på en tung bakke. Når nå PwC valgte å bli kjøpt opp av IBM i stedet, har det derfor ført til vittige kommentarer om at IBM - som har tilnavnet Big Blue - kommer til å gå på en Blåmandag.

Jeg tror imildertid ikke det, av følgende grunner:

Vi har i alle år snakket om den strategiske betydningen av IT. Bedriftene burde alltid ha en strategiprosess før valg av IT-utstyr og systemer. I den utstrekning bedriftene gjennomfører en slik prosess går de gjennom uavhengige konsulentfirmaer, firmaer som ikke har noen binding til noen bestemt leverandør av IT-løsninger. Uavhengige konsulentfirmaer og IT-leverandører har derfor levd side om side - ikke alltid i fordragelighet, men ofte som konkurrenter.

IT-leverandørenes forsøk på å bygge opp egne konsulentavdelinger har aldri vært særlig vellykket. De har blitt for produktorienterte og for bundet opp til å selge IT-leverandørens produkter. De selvstendige konsulentfirmaene på den annen side har alltid klart å trekke til seg bedre kvalifiserte konsulenter enn IT-leverandører, og har alltid nytt en større respekt for integritet og faglighet enn konsulentavdelingene hos dataleverandørene.

Dette endret seg imidlertid da de store ERP-systemene kom. SAP - og andre - valgte helt bevisst å alliere seg med konsulentfirmaene fordi de var avhengig av tung faglig, funksjonell kompetanse for implementeringen av sine systemer. Flere konsulentselskaper ble derfor "sertifisert" som SAP-implementører. Dette var også til fordel for konsulentselskapene som dermed så et nytt marked.

Men tjenestespekteret var fremdeles orientert mot nedre eller midtre lag av konsulentvirksomheten, som tekniske konsulenter eller som eksperter på bedriftsspesifikke funksjoner (lager, innkjøp, logistikk, etc). Det var fremdeles ikke strategisk rådgivning.

Når IBM nå går til oppkjøp av PwC får de dermed tilgang til hele rekken av konsulenttjenester - teknisk, funksjonell og strategisk rådgivning. Samtidig har også IT-utviklingen klart gått i retning av at IT er blitt mer og mer en del av selve forretningsprosessen, og ikke kun er en understøttelse av forretningsprosessene. E-handel er et eksempel på hvordan tekniske, strategiske og funksjonelle elementer integreres i hverandre.

Et faremoment er det imidlertid i dette. Når markedet for konsulenttjenester er svakt - som det er nå - har bedriftene ikke råd til den "luksus" det er å kjøpe strategitjenester. Det kan derfor føre til at mange gode strategikonsulenter hos PwC kan gå dårlige tider i møte. Varer det lenge vil de fort forsvinne til andre områder.

Og da kan oppkjøpet av PwC allikevel vise seg å bli en aldri så liten Blåmandag for IBM.

Les også:

Til toppen