Neppe problemer for Schumacher

- Jeg kan ikke snakke for amerikanske myndigheter, men jeg tror ikke Schumacher som en utenlandsk borger vil få problemer med amerikanske myndigheter på grunn av deres eksportpolitikk.

- Jeg kan ikke snakke for amerikanske myndigheter, men jeg tror ikke Schumacher som en utenlandsk borger vil få problemer med amerikanske myndigheter på grunn av deres eksportpolitikk.

Dette sier Kelly Blough til digi. Som det amerikanske PGP Incorporateds direktør for myndighetskontakt, mener hun at den internasjonale versjonen av PGP 5.0 bare illustrerer at den strenge eksportkontrollen av krypteringsprogrammer ikke har noen praktisk betydning utover at den hindrer amerikanske selskaper å konkurrere på det internasjonale krypteringsmarkedet.

Det er PGP Inc som selv har distribuert kildekoden til programmet i papirform.

- Om kildekoden er sterk bør den kunne publiseres, slik at flest mulig kan prøve å finne svakheter i den . Derfor ønsker vi at den skal være tilgjengelig for flest mulig, sier hun.

Selv om det ville vært politisk ukorrekt av henne å støtte Schumachers omgåelse av de amerikanske eksportreglene, lar hun det likevel skinne gjennom hva selskapet mener:

- Vi har en lisensieringsavtale med herr Schumacher. Det sier vel hva vi mener om hans arbeide med å gjøre programmet tilgjengelig internasjonalt, sier hun.

Til toppen