Neppe Riksnett-telefoni

Riksnetts planer om å tilby telefon via Internett ser ut til å stanses av telemonopolet. Telenors enerett gjelder også samtaler via Internett, i henhold til Samferdselsdepartementet. - Vi vil ikke etablere en tjeneste dersom det viser seg at den strider mot loven, sier daglig leder Rolf Larsen i Riksnett.

Riksnetts planer om å tilby telefon via Internett ser ut til å stanses av telemonopolet. Telenors enerett gjelder også samtaler via Internett, i henhold til Samferdselsdepartementet. - Vi vil ikke etablere en tjeneste dersom det viser seg at den strider mot loven, sier daglig leder Rolf Larsen i Riksnett.

Riksnett, der A-pressen er tungt inne på eiersiden, har planer om å tilby en telefonløsning for sine kunder med Internett-tilknytning. Et forsøk er i gang, og går alt bra vil et tilbud om telefoni via Internett bli lansert i vinter i landets største byer.

Per Sanderud sier til digi:teleat departementet følger med på hva som skjer på dette området.

- Det er flere problemstillinger som kan dukke opp. Én ting er at innen lukkede forum eller brukergrupper er det tillatt for andre å drive med taletelefoni. En annen ting er hvis omfanget er så stort og den tekniske kvaliteten så god at Internett-telefontjenester kommer konkurranse med tradisjonell taletelefoni. Undergraves Telenors enerett er dette et brudd på den teleloven vi har, sier han.

Etter 1.1 1998 oppheves Telenors enerett på taletelefoni, og da er det mer eller mindre fritt valg av hvilke medier man ønsker å bruke for å tilby ulike tjenester innen telefoni.

Daglig leder i Riksnett, Rolf Larsen.
Rolf Larsen.

- Før denne datoen blir det straks verre, sier Sanderud. Vi vet ikke hvilke problemstillinger som dukker opp, men regner med at regelverket er godt nok.

- Vi vil ikke etablere en tjeneste dersom det viser seg at den strider mot loven, sier daglig leder Rolf Larsen i Riksnett.

Seksjonssjef i Statens Teleforvaltning, Eva Mjøvik, sier at det ennå ikke har dukket opp noen konkrete saker vedrørende bruk av Internett til taletelefoni.

Til toppen