BEDRIFTSTEKNOLOGI

Nera blir fem selskaper

Bedriftsforsamlingen i Nera ASA vedtok tirsdag at selskapet skal omorganiseres i et holdingselskap og fire datterselskaper. - Med fire mer operative enheter vil vi hver virksomhet få en større grad av selvstendighet under Nera-paraplyen, sier informasjonssjef Helge Skaar til digi.no.

Øystein Kvistad
17. des. 1997 - 11:25

Omorganiseringen vil iverksettes umiddelbart over nyttår, men formell oppsplitting av selskapet vil først gjennomføres med virkning fra 1. april 1998.

De nye Nera-selskapene blir Nera Networks AS, Nera SatCom AS, Nera Electronics AS og Nera TNM AS.

Nera Networks får ansvaret for produktutvikling, salg og ettersalg av transmisjonsprodukter, mens SatCom får tilsvarende ansvar for Neras satellittprodukter. Nera Electronics får i prinsippet kontrollen over all produksjon i Nera ASA, det vil si fabrikkene på Kokstad og Billingstad. Nera TNM blir et rent programvareselskap som omfatter all virksomhet i TeleScada, Telecommunication Management Systems.

- Formålet med denne omorganiseringen er å gi den enkelte virksomhet i Nera-konsernet bedre kontroll og større selvstendighet i utvikling av sin egen strategi og ikke minst større frihet i valg av distribusjonsløsninger i den retning som best passer deres virksomhet, sier Skaar til digi.no. Han er klar over at en omorganisering i seg selv ikke betyr at alt gjør seg selv, "men sannsynligvis vil det gi et nytt trykk i organisasjonen", sier han.

Ifølge informasjonssjefen vil det fremdeles være en felles teknologisk base i virksomheten, men det er ingen hemmelighet at de forskjellige virksomhetene har svært ulike kunder. Et eksempel er transmisjons- og satellittvirksomheten, der det stilles svært ulike krav til partnere og kunder internasjonalt.

- Omorganiseringen vil kunne bidra positivt til en mer offensiv forretningsutvikling, etablering av strategiske allianser og reduksjon av selskapets kostnader, sier Helge Skaar.

All produksjon i Nera er vedtatt skilt ut i en egen enhet, og i denne virksomheten vil også produktutviklingen innen elektronikk inngå.

- Tidligere elektronikkprodukter var kompliserte og store, de inneholdt både elektronikk og mekanikk, men morgendagens produkter vil til sammenlikning være veldig enkle og stille mindre krav til produksjonen. Dersom vi skal opprettholde en stor elektronikkproduksjon i Nera slik vi ønsker, må vi se oss om etter andre kunder. Se for eksempel på Nera TNM som blir en ren software-virksomhet. Denne vil i enda sterkere grad rette seg mot amerikanske teknologipartnere, som Hewlett-Packard, og dette mener ledelsen de bedre får utviklet på egne ben, sier Skaar.

I sum mener Nera-ledelsen at selskapsoppslittingen vil gi bedre forretningmuligheter for hvert virksomhetsområde. Administrerende direktør Asbjørn Birkeland har aldri lagt skjul på at balansen i Nera har hatt en tendens til å ese ut, noe man mener har sammenheng med at hver virksomhet har hatt for liten fokus på bl.a. varelager og andre kostnader.

- Med omorganiseringen ønsker selskapet å legge forholdet bedre til rette for en positiv utvikling av balanse og arbeidskapital i selskapet. Nå får vi plassert ansvaret der det hører hjemme, sier Skaar til digi.no.

Ifølge informasjonsdirektøren vil omorganiseringen ikke få noen umiddelbar virkning på antallet sysselsatte i Nera-konsernet.

- Det vil først bli utpekt interne styrer for de heleide datterselskapene. Disse vil i sin tur ansette direktører for hvert selskap. Så får det bli opp til det enkelte selskap å fatte de nødvendige tiltak - også på bemanningssiden, sier Skaar til digi.no.

Neras konsernledelse, med Asbjørn Birkeland i spissen, fortsetter som før.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.