Nera blir holdingselskap

Styret i Nera mener selskapet er best tjent med en omorganisering der selskapet til et holdingselskap med et antall datterselskap.

Styret i Nera mener selskapet er best tjent med en omorganisering der selskapet til et holdingselskap med et antall datterselskap.

Prinsippvedtaket er fattet av styret, men et endelig vedtak vil ikke foreligge før ved årsskiftet da alle forholdene rundt en slik organisering er nøye vurdert.

Det planlagte holdingselskapet skal også stå som eier av de utenlandske datterselskapene og ivareta konsernledelsesfunksjonen, skriver selskapet i en børsmelding.

- Omorganiseringen vil gi en effektiviseringsgevinst samtidig som det vil etableres bedre fokus på selskapets kjernaktiviteter og legge grunnlaget for bedre lønnsomhet og kontantstrøm, sier arbeidende styreformann Frode Botnevik og administrerende direktør Asbjørn Birkeland i meldingen.

Til toppen