Nera endelig i pluss

Etter masseoppsigelser og underskudd, kan Nera igjen vise til positive resultater.

Etter masseoppsigelser og underskudd, kan Nera igjen vise til positive resultater.

I fjor høst skrev digi.no om Nera SatCom på Billingstad, som måtte si opp 40 personer av nær 300. Også ansatte i Bergen måtte gå. Årsaken er at nettet til Inmarsat i stor grad er bygget ut, og at markedet for jordstasjoner dermed er endret.

    Les også:

Men i en pressemelding i dag melder Nera, som jobber innenfor satellitt- og telecom, gode tall for andre kvartal i år.

Selskapet fikk driftsinntekter på 754 millioner kroner i andre kvartal, mot 660 millioner kroner samme kvartal i fjor. Ordreinngangen falt imidlertid noe, til 625 millioner kroner i andre kvartal mot 699 millioner kroner samme periode i fjor.

Driftsresultatet ble sterkt forbedret og endte på 47 millioner kroner, mot 19 millioner kroner samme periode i fjor, mens resultat før skatt også endte på 47 millioner kroner, mot 26 millioner kroner samme periode i fjor.

Innen transmisjonsdelen endte i andre kvartal driftsinntektene på 482 millioner kroner og driftsresultatet på 46 millioner kroner før restrukturering og nedskrivninger.

Satellittkommunikasjon hadde driftsinntekter på 128 millioner kroner i andre kvartal og et driftsresultat på 10 millioner kroner før restrukturering og nedskrivninger.

- Det er i første rekke to forhold som ligger bak den fremgangen vi nå ser. Transmisjonsmarkedet er sterkt og vi omsatte i perioden for nesten 500 millioner innen dette området. Dette er det høyeste nivået på fire år. Samtidig med rekordomsetningen har vi greid å holde kostnadene nede, takket være de effektiviseringstiltakene vi har gjennomført de siste årene, sier konsernsjef Bjørn Olafsson i en kommentar.

Ordreinngangen for transmisjon var noe svakere enn foregående perioder, men Olafsson understreker at aktiviteten i markedet fortsatt er god.

- Vi venter imidlertid også i år at ordreinngangen i tredje kvartal vil være svakere enn det vi har sett de foregående kvartalene, sier Olafsson som forventer at ordreinngangen igjen vil øke i fjerde kvartal.

Konsernsjefen sier at tross den positive trenden første halvår, vil effektiviseringen av selskapet fortsette på alle nivåer. Nera forventer en omsetning for siste del av 2005 på linje med første halvår, og at selskapet skal vise et overskudd ved årsavslutning.

Til toppen