Nera er stabilisert

Utviklingen i Nera har stabilisert seg det siste kvartalet. Resultatet var omtrent som ventet, sett bort fra en valutatap på seks millioner kroner. Selskapet mener det fremdeles kan ta opp mot ni måneder før eierstrukturen i de ulike forretningsområdene er endret.

Utviklingen i Nera har stabilisert seg det siste kvartalet. Resultatet var omtrent som ventet, sett bort fra en valutatap på seks millioner kroner. Selskapet mener det fremdeles kan ta opp mot ni måneder før eierstrukturen i de ulike forretningsområdene er endret.

Nera omsatte i tredje kvartal i år for 723 millioner kroner og leverte et driftsresultat på 21,3 millioner kroner. Etter et valutatap på seks millioner kroner - på en enkeltkontrakt i Mexico - ble resultatet før skatt 500.000 kroner.

Ifølge Nera skyldes tapet et brudd på selskapets retningslinjer i forbindelse med valutasikring.

Driftsinntektene er marginalt lavere i årets tredje kvartal i forhold til i 1997, men har steget med nærmere ni prosent siden andre kvartal.

Mens omsetningen er økende, faller ordreinngangen, spesielt innen transmisjonsvirksomheten, hvor ordreinngangen var på 302 millioner kroner i tredje kvartal 98 mot 416 millioner kroner i 1997.

Årsaken til den svekkede ordreinngangen finner vi i at Nera har kapasitetsproblemer på leveranse av SDH-systemer. Dette har medført at selskapet har holdt igjen på inngåelse av nye kontrakter.

Ansvarlig for forretningsområdet transmisjonsnett, Arnfinn Tveit, sier til digi.no at han ikke har behov for ytterligere investeringer eller bemanningsøkninger for å ta unna etterspørselen på SDH-systemer.

- Vi gjør endringer i måten vi jobber på både hos oss, og i forhold til hvor mye våre underleverandører gjør. Utviklingen går i retning av mer outsourcing og i større grad en komponentbasert produksjon hos oss, sier Tveit.

Samtidig som selskapet har hva de mener er et midlertidig kapasitetsproblem på SDH-markedet, tar det tid å få ferdig CityLink-produktene. Nera karakteriserer problemene med CityLink som stabilitetsproblemer

- CityLink er typegodkjent og vi har noen enheter i drift hos enkelte kunder. Imidlertid har vi foretatt tester av produkter hvor vi utsetter produktet for høye temperatursvingninger. Under disse testene har det vist seg at det oppstår feil, som vi vil rette opp før vi starter produksjonen for fullt, sier Tveit.

Tveit mener problemet bør være løst innen desember og presiserer at grunnen til at Nera holder igjen på produksjonen er at de vil være sikre på at de produktene som leveres og settes opp i nettverk hos kunden kan bli stående der uten å gi problemer i produktets levetid.

- Det vil ikke være noen lønnsom business for oss dersom vi må ta inn disse produktene for feilretting på et senere tidspunkt, forklarer Tveit.

Når produksjonen av CityLink kommer igang mener selskapet at man har kapasitet til denne produksjonen.

- På CityLink vil en stor del av produksjonen skje hos våre underleverandører, forteller Tveit.

Ordreinngangen i selskapet i siste kvartal var på 302 millioner kroner for transmisjonsvirksomheten, ned fra 416 millioner kroner i samme periode i fjor. For resten av selskapet under ett er ordreinngangen på nivå med fjordåret.

Bjørn Ove Skjeie mener omsetningen for Nera i 1998 vil bli på linje med omsetningen i 1997.

I 1997 omsatte Nera for 2,97 milliarder kroner. Omsetningen hittil i år er på 2,16 milliarder kroner.

På området satellitt-telefoni mener Nera at markedet er betydelig svekket i forhold til fjoråret, men selskapet sier at de tar markedsandeler på terminalsiden med WorldPhone-produktene.

Det eksisterer ikke lenger noe marked for nye jordstasjoner til Inmarsat, noe som har fjernet denne omsetningen hos Nera. Selskapet ser imidlertid et marked for vedlikeholdstjenester til jordstasjonene og et marked for oppgraderinger etter hvert som Inmarsat-systemet gjennomgår endringer.

Nera-ledelsen kunne også fortelle at selskapet er "i finalen" på tildelingen av en kontrakt på jordstasjoner til et nytt bredbånds satellittsystem, men ville ikke angi hvilket system det kan være snakk om, eller størrelsen på kontrakten.

Bjørn Ove Skjeie står fast ved sin uttalelse etter andre kvartal om at det vil ta fra seks til tolv måneder å endre eierstrukturen på selskapets ulike forretningsområder.

Egenkapitalandelen i Nera er nå på 28 prosent. Selskapet vil øke denne andelen gjennom slike endringer i eierstrukturen på selskapets forretningsenheter.

Det siste kvartalet har selskapet redusert sine kundefordringer mens varer i arbeid og kortsiktig gjeld er øket. Selskapet mener at økningen i varebeholdningen motsvares av en tilsvarende økning i den kortsiktige gjelden.

Det betyr altså at enkelte av selskapets kunder har betalt for varer som ikke er levert - eller prosjekter som ikke er sluttført. Dette er inntektsført og ført i balansen som henholdsvis gjeld og varer i arbeid.

Til toppen