Nera gikk med tap i tredje kvartal

I tråd med tidligere resultatvarsel, fikk Nera et ordinært driftsunderskudd i andre kvartal.

I tråd med tidligere resultatvarsel, fikk Nera et ordinært driftsunderskudd i andre kvartal.

Børsnoterte Nera ASA hadde driftsinntekter i tredje kvartal 2004 på 509 millioner kroner, skriver selskapet i en pressemelding. Dette er på nivå med samme kvartal 2003, men 150 millioner kroner lavere enn i andre kvartal 2004.

I tråd med resultatvarsel sendt 23. september, opplevde Nera et ordinært driftsunderskudd i kvartalet på 38 millioner kroner, mot et driftsoverskudd i tredje kvartal 2003 på 9 millioner kroner.

Negativt volum- og marginavvik innen satellittkommunikasjon samt fortsatt svak bruttomargin på transmisjon er hovedårsakene til det svake kvartalsresultatet.

Ordreinngang i tredje kvartal var 481 millioner kroner, mot 407 millioner kroner i tredje kvartal 2003. Transmisjonsnett hadde en ordreinngang på 266 millioner kroner og et driftsresultat på minus 30 millioner kroner. Satellittkommunikasjon hadde en ordreinngang på 91 millioner kroner og gikk i null. Per 30. september hadde Nera en egenkapitalandel på 59,6 prosent.

Til toppen