Nera godkjenner fabrikksalg

Neras styre og bedriftsforsamling ga fredag sin tilslutning til salg av Neras Risør-fabrikk til Kitron ASA.

Neras styre og bedriftsforsamling ga fredag sin tilslutning til salg av Neras Risør-fabrikk til Kitron ASA.

Den foreslåtte intensjonavtalen mellom Kitron og Nera ble godkjent av styret i Kitron fredag 27. juni. Med Nera-ledelsens godkjennelse, som ble offentliggjort i en melding til Oslo børs i dag, går trolig salget av radiolinjefabrikken gjennom som planlagt.

Kitron-styret har overfor en ekstraordinær generalforsamling i selskapet 1. august i år anbefalt at det vedtas å gi styret fullmakt til å emittere 400.000 aksjer i en rettet emisjon mot Nera som deloppgjør for transaksjonen.

Intensjonsavtalen mellom Nera og Kitron går ut på at Nera selger sin radiolinjefabrikk i Risør til Kitron for 118 millioner kroner. Samtidig får Nera en eierandel i Kitron på 23,2 prosent. Partene har også inngått en ti-årig samarbeidsavtale på produksjonssiden der Kitron blir en såkalt "foretrukket partner" for Nera.

Risør-fabrikken, som blant annet produserer Nera-suksessen World Phone, sysselsetter 120 mennesker og leaser et moderne industribygg på 6200 kvadratmeter.

Til toppen