Nera har fremdeles tro på ICO

Nera, som er et av selskapene som skal levere terminalene til satellittelefonisystemet ICO, har fremdeles tro på prosjektet, sier administrerende direktør i Nera, Bjørn Ove Skjeie i en børsmelding mandag formiddag.

Nera, som er et av selskapene som skal levere terminalene til satellittelefonisystemet ICO, har fremdeles tro på prosjektet, sier administrerende direktør i Nera, Bjørn Ove Skjeie i en børsmelding mandag formiddag.

- Vår vurdering av ICO-prosjektets teknologi som konkurransedyktig konsept for mobil satellittkommunikasjon er ikke endret, og Nera har under utvikling et interessant produkt, sier Skjeie. - Den videre fremdriften av prosjektet vil bli avgjort etter at konsekvensene for Nera av ICOs paragraf 11-filing er klarlagt.

Nera signerte en avtale med ICO i fjor høst på 25 millioner amerikanske dollar med sikte på å utvikle og levere kombinerte satellittelefoner og GSM-telefoner knyttet til ICO-systemet.

Nera hadde ved utgangen av juli kostnadsført 25,6 millioner kroner til utvikling i forbindelse med prosjektet. Ved utgangen av juli hadde Nera mottatt 38,8 millioner kroner i innbetaling fra ICO i henhold til utviklingsavtalen.

Det var fredag at ICO Global Communications (ICO) søkte amerikanske konkursmyndigheter om beskyttelse mot konkurs etter paragraf 11 i den amerikanske konkurslovgivningen også kalt for Chapter 11.

Ifølge en pressemelding fra ICO ble dette gjort for å fullføre selskapets finansieringsplan. Selskapet har lenge forsøkt å skaffe til veie 5-600 millioner dollar for å realisere selskapet, som innebærer å lansere global satellittelefoni ved hjelp av 12 satellitter i ulike jordbaner. I sommer måtte selskapet gi opp forsøket på å få de eksisterende eierne til å skyte inn ytterligere kapital.

Til toppen