Nera i stødig trav

Et fabrikkjøp i Storbritannia trekker ned for Nera som i dag tidlig presenterte sine resultater for tredje kvartal i år. Neras overskudd på 68,4 millioner kroner i årets første ni måneder er på samme nivå som i fjor.

Et fabrikkjøp i Storbritannia trekker ned for Nera som i dag tidlig presenterte sine resultater for tredje kvartal i år. Neras overskudd på 68,4 millioner kroner i årets første ni måneder er på samme nivå som i fjor.

De to hovedsatsingsområdene har ikke helt slått til i år slik det var forventet. I markedet for Transmisjonssystemer er det stor aktivitet i og Nera merker dette på større ordretilgang, men administrerende direktør Asbjørn Birkeland, sier at selskapet ennå ikke har fått så stor uttelling av selskapets kapasitetsøkning som ønsket.

Birkeland vurderer imidlertid markedsutsiktene for Nera som gode og mener forholdene ligger til rette for videre vekst i ordretilgang og driftsinntekter fra dette området.

Det andre hovedområdet for Nera er mobil satellittkommunikasjon. Omsetningen ligger på fjorårsnivået, mens ordretilgangen er vel 20 prosent lavere i år sammenlignet med fjoråret.

Det er i hovedsak utsatt bygging av flere jordstasjoner som trekker ned. Leveransene av jordstasjoner for Inmarsats nye Mini-M-service går etter planen. Før nyttår vil Nera ha levert 6 jordstasjoner for denne nye tjenesten. Nera kan også glede seg over et godt salg av satellittelefoner med høy overføringshastighet, såkalte B-telefoner.

Neras nye lette satellittelefon, WorldPhone, som blant annet Telenor har valgt å satse på (Mobiq), er klar for markedet. Så langt har det kommet inn 2000 bestillinger på slike telefoner, blant annet gjennom Britich Telecom og nederlandske Station 12, som i likhet med Telenor velger å satse på Mini-M-telefoni.

Inmarsats anslag for denne type telefoni går på at det blir solgt 35.000 Mini-M telefoner i 1997.

Resultatene for de første ni månedene i år forteller om en ordretilgang på 2125 millioner kroner, som er en økning på vel åtte prosent fra samme periode i fjor. Driftsinntektene har økt med 5 prosent til 1768 millioner kroner. Driftsresultatet er på 111,3 millioner kroner, som er ned 5,5 millioner kroner fra i fjor. Aktivitetene innen forskning og utvikling (FoU) forteller om høyere aktivitet, fra 13,7 prosent i fjor til 14,6 prosent i år.

Totalt kan selskapet vise til et resultat før skatt på 90,3 millioner kroner. Etter at skatt på 21,9 millioner kroner er betalt sitter selskapet igjen med et overskudd på 68,9 millioner kroner, mot 69,7 milioner kroner i fjor.

Til toppen