Nera-kontrakt i Maldivene

Bergensbedriften Nera skal bygge ut telenettet i Maldivene for 17 millioner kroner. Nera har siden 1995 bidratt til å gi landet et moderne telenett.

Bergensbedriften Nera skal bygge ut telenettet i Maldivene for 17 millioner kroner. Nera har siden 1995 bidratt til å gi landet et moderne telenett.

Kontrakten Nera har fått inkluderer leveranse av radioutstyr, tårn og solcelleanlegg. Nera har, siden 1995, vært involvert i utviklingen av nytt telenett på Maldivene. Første fase er allerede avsluttet og andre fase skal avsluttes i løpet av første halvår 1997. Til sammen har disse kontraktene en verdi på rundt 50 millioner kroner.

Maldivene består av et stort antall små øyer, noe som gjør radiolinjeutbygging til den beste og mest fleksible løsningen. Topografien og grunnforholdene på Maldivene byr på store utfordringer. Øyene er små og høyeste punkt over havet er 1,96 meter.

De tre kontraktene Nera har fått hittil, danner et godt grunnlag for ytterligere kontrakter for utvidelse av telenettet på Maldivene. NORAD har vært på finansieringen av de to første kontraktene. Alt i alt kan utvidelsen av telenettet på Maldivene gi Nera en samlet inntekt på rundt NOK 100 mill. og prosjektarbeid for 4-5 år fremover.

Til toppen