Nera kutter virksomhet i USA

Konsernsjef i Nera, Bjørn Ove Skjeie, reduserer arbeidsstokken i Neras avdeling i Dallas, USA, ettersom Nera legger ned den videre satsingen på et trådløst aksessprodukt.

Det er markedsintroduksjonen av produktet Velocity som Nera har bestemt seg for å stanse. Nera tror ikke lenger på produktet sett i forhold til hva selskapet må investere. Derfor reduserer Nera virksomheten i avdelingen i Dallas som har utviklet produktet med ti personer, fra 40 til 30 ansatte.

Nera vil nå fokusere på andre produkter i USA, i hovedsak punkt-til-multipunktproduktet Nera Netlink samt et utvalg av Neras punkt-til-punkt-produkter. Innenfor trådløs lokalaksess vil Nera finne samarbeidspartnere når behovet oppstår.

Nera har allerede kuttet andre deler av virksomheten, og bestemte i juni å restrukturere all sin virksomhet innenfor trådløs bredbåndsaksess. Velocity er et punkt-til-multipunkt produkt for såkalt trådløs lokalaksess, det vil si trådløse aksessløsninger for kombinert telefon og datatrafikk primært orientert mot markeder hvor telefoni-infrastruktur ikke finnes eller har svært dårlig kvalitet.

Nera vurderte ifølge en pressemelding Velocity dithen at markedspotensialet fantes i spredtbefolkede deler av USA samt i Latin-Amerika, Afrika og Asia hvor Nera allerede er etablert. Nera mener nå at potensialet er betydelig svekket, og stanser den videre utviklingen av Velocity.

Neras bredbåndssatsing vil bli konsentrert rundt salg av Neras etablerte egenteknologi og OEM-avtaler. Selskapet har under kontrakt og til bearbeiding en rekke prosjekter i størrelsesorden èn til fem millioner kroner.

- Når det gjelder produktutvikling, vil selskapet bygge videre på de erfaringer man har gjort med LMDS og Velocity, men det er ikke aktuelt å initiere noen omfattende prosjekter i nærmeste fremtid. Både marked og teknologi er såpass umodent at vi mener det lønner seg å bruke mer tid på å finne ut hvordan vi best kan posisjonere oss, og hvordan vi kan arbeide sammen med andre selskaper, sier administrerende direktør i Nera WBA, Stig-Are Mogstad.

- De kortsiktige tilbakeslagene i verdensøkonomien har ikke endret de langsiktige trendene, bare forsinket og justert dem. Behovet for bredbånd er stadig økende, og trådløse løsninger har en viktig plass på grunn av sine mange fortrinn, sier Mogstad.

Til toppen