RESULTATERFINANS

Nera må hente inn 300 mill.

Børsnoterte Nera henter inn 300 millioner kroner i en aksjeemisjon med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer. Ekstraordinær generalforsamling avholdes 10. september.

Øystein Kvistad
25. aug. 1998 - 10:24

I en melding til Oslo Børs i dag, opplyser Nera-ledelsen at tegningskursen skal fastsettes som "gjennomsnittlig volumvektet omsetningskurs for Nera-aksjen over Oslo Børs i perioden fra og med 25. august til og med 7. september 1998, hvor de første fem handledagene vektes 1/3 og hvor de siste fem handledagene vektes 2/3 med fradrag for 15 prosent, dog maksimalt kr. 10 per aksje."

Analytikernes stalltips på en emisjon i størrelsen "200-300 millioner kroner" til en kurs i området 8-12 kroner per aksje ser dermed ut til å treffe ganske så i innertieren.

Til sammenlikning var aksjen notert til 16,40 kroner da den ble suspendert fra børsen mandag i forrige uke.

Ifølge børsmeldingen vil Nera, samtidig med den foreslåtte kapitalutvidelsen, gjennomføre en omfattende restrukturering av virksomheten. Deler av virksomheten skal selges ut, det blir ytterligere nedbemanninger og i tillegg skal det kuttes enda mer på kostnadssiden. Nera varsler også inngåelse av flere partnerskapsavtaler.

Nera tjente 7,66 millioner kroner på den ordinære driften i første halvår, men har belastet halvårsregnskapet med engangsavskrivninger og restruktureringskostnader på formidable 405 millioner kroner. Ifølge selskapet skal dette ha "begrenset likviditetseffekt og berører således selskapets operative drift i liten grad."

TABELL: Nera, første halvår 1998 (fjorårstall i parentes). Alle hovedtall i 1000 NOK.

Ordreinngang 1.684.631 (1.639.382)
Driftsinnt. 1.437.737 (1.305.113)
Driftsres. -397.301 (75.244)
Res. e. skatt -420.499 (50.456)
Omløpsmidler 1.812.082 (1.824.373)
Sum eiendeler 2.220.018 (2.352.685)
Kortsiktig gjeld 1.039.948 (1.018.620)
Avsetninger 161.001
Egenkap. 394.737 (823.651)

digi.no følger opp saken.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.