Nera og Stentofon i samarbeid

Nera og Stentofon har inngått en avtale som betyr at NERA overtar Stentofons engasjement i det Beijingbaserte Beijing Stentofon Communications Eqcuipment Company (BSC).

Nera og Stentofon har inngått en avtale som betyr at NERA overtar Stentofons engasjement i det Beijingbaserte Beijing Stentofon Communications Eqcuipment Company (BSC).

BSC har til nå vært et joint venture mellom STENTOFON og China National Railway Signal & Communications Corporation (CRSC). Stentofon fortsetter som minoritetspartner. Det nye selskapet vil ha eksklusive rettigheter for salg av STENTOFON`s produkter i Kina, samtidig som det vil inngå i Nera`s totale markedsstrategi for Kina. STENTOFON mottar kr. 1,9 mill. som oppgjør for transaksjonen.

BSC ble opprettet som et joint venture i 1993 mellom Stentofon og CRSC. CRSC er et heleid datterselskap av de kinesiske jernbanemyndighetene, og ble etablert på grunnlag av en avtale om kjøp av Stentofons produkter og teknologi over 20 år. Denne avtalen har sikret Stentofon to større kontrakter, på hhv. 22 millioner (1994) og 13 millioner (1996).

Den kinesiske virksomheten har vært prosjektorientert, med variasjoner i bemanning og omsetning. Nå når Nera kommer inn på eiersiden forventes en mer gjevn utvikling.

Nera sier i en pressemelding at satsingene i Kina, India og i Latin-Amerika er en langsiktig satsing. Lav telefondekning, økonomisk vekst og liberalisering av telekomsektoren er kjennetegn i områdene. Nera satser sterkt på sin Nera World Phone i disse områdene.

Med bakgrunn i Neras produkt lanserer Telenor Satellite Services over nyttår sin stellittelefon i samarbeid med Britich Telecom (BT) under navnet Mobiq.

Joint-venture avtalen mellom Stentofon og Nera slo ikke særlig godt ut for Nera-aksjen som falt to kroner til 258 kroner før helga. Stentofon-kursen holdt seg relativt godt og sluttet på 0,42, opp 0,02 kroner. Det plasserte aksjen blant dagens børsvinnere.

Til toppen