Nera opp 8 millioner

Bergensbedriften Nera la onsdag frem et resultat for første halvår som viser 50 millioner i resultat etter skatt og 200 millioner i økte inntekter.

Bergensbedriften Nera la onsdag frem et resultat for første halvår som viser 50 millioner i resultat etter skatt og 200 millioner i økte inntekter.

I første kvartal gikk det ikke fullt så bra for Nera med et fallende driftsresultat. Høyere FoU-kostnader og etableringer i nye markeder ble da oppgitt av administrerende direktør Asbjørn Birkeland som hovedårsakene til det sviktende driftsresultatet.

Det er derfor sterkt gjort av Nera å komme tilbake med så sterkt resultat. Det gode resultatet kommer etter at Nera inngikk avtale med Kitron ASA. Intensjonsavtalen mellom Nera og Kitron gikk ut på at Nera solgte sin radiolinjefabrikk i Risør til Kitron for 118 millioner kroner. Samtidig fikk Nera en eierandel i Kitron på 23,2 prosent. Partene inngikk også en ti-årig samarbeidsavtale på produksjonssiden der Kitron blir en såkalt "foretrukket partner" for Nera.

Kitron-transaksjonen har regnskapsmessig virkning fra 30. juni, men i regnskapet for første halvår er det bokført en netto salgsgevinst på 20 millioner kroner

Inntektene for første halvår var på 1,3 milliarder kroner og driftsresultat ble 75 millioner, opp fra 70 millioner for samme periode i fjor.

Ordreinngangen 2.kvartal på 955 millioner var den høyeste Nera noensinne har hatt. Godt salg av Nera WorldPhone og godt resultat på salget av Risørfabrikken har dannet grunnlaget for et meget godt kvartal. Forretningsvirksomheten Transmisjonsnettverk ga en generell lavere driftsmargin enn i fjor, står det i meldingen Nera sendte til Oslo Børs onsdag.

- Utsiktene for en volumvekst på 10-15 prosent for Nera-gruppen er realistisk, men konkurransesituasjonen gir større usikkerhet om selskapets driftsmarginer i inneværende år, sier Frode Botnevik, arbeidene styreformann i Nera. Han sier videre at på kort sikt må kostnadskutt og fortsatt restrukturering gå hånd i hånd med fullt trykk på produktutvikling og markedsbearbeiding.

Til toppen