Nera-salget stanser opp

Nera og konsernsjef Bjørn Ove Skjeie, varsler i en børsmelding om sterk salgssvikt i det viktige transmisjonsmarkedet.

I en børsmelding skriver selskapet at ordreinngang er ned fra 482 millioner kroner til 345 millioner kroner i tredje kvartal i år. Transmisjonsnett er et av Neras viktigste områder, og har bidratt til vekst for selskapet mens andre områder som trådløs bredbåndsaksess er redusert.

Kvartalsnedgangen kommer etter en september måned med uvanlig lav ordreinngang, umiddelbart negativt påvirket av situasjonen som oppsto etter terrorhandlingene 11. september, skriver Nera i en pressemelding.

Det er bare i Sørøst-Asia at salget ikke har kollapset. Nera varsler om at det er satt i verk tiltak for å justere aktivitetsnivået i tråd med salget.

Nettopp fordi det er terrorhandlingene som er bakteppet for det lave salget, har Nera vanskelig for å se hva som er trender i markedet og hva som er kortsiktige engangseffekter.

I børsmeldingen bemerker Nera følgende:

  • Stagnasjonen i GSM-markedet, som flere selskaper har rapportert om, blir bekreftet. Det foregår likevel kapasitetsutvidelser i en rekke mobilnett som medfører etterspørsel etter transmisjonsutstyr.
  • Utsettelse av tredje generasjons mobilnett fortsetter, og bygging av slike nett ser i dag ikke ut til å komme i 2002, og vil følgelig ikke gi noen vesentlig ordreinngang for Nera i 2002. Dette kan medføre en økt satsing på 2,5G-mobilnett, som vil kreve kapasitetsutvidelse i eksisterende infrastrukturer.
  • På grunn av situasjonen i finansmarkedet er det vanskelig å skaffe finansiering til større prosjekter. Flere ordrer kommer som mindre bestillinger etter inngåtte rammekontrakter.
  • Som tidligere kommunisert, lar markedet for trådløs bredbåndsaksess i USA og Europa vente på seg som følge av økonomisk usikkerhet.
  • Investeringer i tradisjonell infrastruktur for tele- og kringkastingsnett synes også å være mer påvirket av usikkerheten i verdensøkonomien enn tidligere.
  • Den senere tids begivenheter kan føre til økt investering i forsvarsrelaterte nettverk.
  • Likeledes vil de dramatiske begivenhetene i den siste tid kunne sette økt fokus på 'back up'-systemer i fibernettverk.

Nera har tidligere varslet restrukturering innenfor bredbåndsdivisjonen, som blant annet medfører oppsigelser i selskapets avdeling i USA.

Til toppen