Nera selger Mobildata til ansatte og investorer

En gruppe investorer bestående av ansatte, tidligere Ulstein-eiere og Arthur Olafsen kjøper Nera Mobildata av Nera. Det skjer mens selskapet satser knallhardt med sitt nye flåtestyringssystem for større transportkjøretøy, noe selskapet planlegger vil doble omsetning og resultat til neste år.

En gruppe investorer bestående av ansatte, tidligere Ulstein-eiere og Arthur Olafsen kjøper Nera Mobildata av Nera. Det skjer mens selskapet satser knallhardt med sitt nye flåtestyringssystem for større transportkjøretøy, noe selskapet planlegger vil doble omsetning og resultat til neste år.

Selskapet har brukt de siste par årene på å utvikle et transportposisjoneringssystem, for kommunikasjon mellom kjøretøy og et kjørekontor. På denne måten kan en finne ut hvor bilene er, og sende meldinger om hvor bilen kan kjøre. Det er så langt levert demonstrasjonsanlegg til biler i Norge og Tyskland, og markedsføringen av det nye systemet har allerede pågått et halvt års tid.

Med 36 millioner kommersielle kjøretøy i Europa er det et stort marked som selskapet nå vil satse på. Nye miljøkrav fra EU med nye krav for å unngå tomkjøring bidrar også til at dette markedet nå åpner seg for alvor. Nera Mobildata satser i hovedsak på større bilflåter, noe som også skal få konsekvenser for salget allerede fra neste år.

Nera Mobildata omsetter i år for vel 40 millioner kroner med fem millioner i overskudd, og planen er at omsetningen til neste år skal dobles til 80 millioner med en tilsvarende dobbling av overskuddet.

Administrerende direktør i Nera Mobildata, Erik Hoff-Hansen, sier til digi.no at Nera Mobildata stod på listen over de selskapene som i fjor ble bestemt skulle selges ut. Han sier seg fornøyd med den løsningen som nå er valgt, der en gruppe industrielle investorer overtar, i en løsning som inkluderer de 22 ansatte som får en andel på vel 20 prosent i det nye selskapet.

- Lykken for oss er at vi har ønsket oss en eierkonstellasjon med eiere som ønsket å utvikle selskapet videre.

Som en følge av overtakelsen vil selskapet også bytte navn til Transport Data Systems AS.

I tillegg til flåtestyringssystemet som nå skal lanseres, har Nera Mobildata det meste av dagens virksomheten innenfor drosjestyringssystemer. Selskapet har så langt levert 24 komplette systemer til drosjesentraler i de nordiske landene, blant annet til det nystartede Norgstaxi. Systemet sørger blant annet for å finne den nærmeste ledige bilen og sikrer betalingssystem ved hjelp av trådløs kommunikasjon som GPS og GSM.

Skandinavia er lengst framme i dette markedet, og det er først nå markedet begynner å røre på seg i Europa. - Markedet er stort, sier Hoff-Hansen, og viser til at det bare i Tyskland er 70.000 drosjebiler.

Til toppen