Nera-selskap selges

IWL Communications, Inc, USA og Nera Ltd i England har undertegnet en intensjonsavtale angående IWLs kjøp av ICEL Ltd. Aberdeen Skottland, et datterselskap av Nera Ltd. Betingelsene for transaksjonen er ikke kjent.

Transaksjonen må godkjennes av styret i IWL og Nera. Det gjenstår å utarbeide endelig avtale og oppgjørsform, opplyser Nera i en pressemelding.

ICEL Ltd., som ble grunnlagt i 1994, tilbyr spesielle telekomløsninger og tjenester til olje- og gasselskap som opererer i Nordsjøen.

ICELs tjenester tilsvarer det IWL tilbyr i Den meksikanske Gulf. En eventuell overtagelsen vil gjøre IWL bedre i stand til å betjene kunder som har borerigger og skip plassert i disse områdene.

For budsjettåret som ble avsluttet 31. august i år, hadde ICEL Ltd. en omsetning på omlag 22 millioner kroner, med et resultat før skatt på cirka halvannen millioner kroner.

digi.no følger opp saken.

Til toppen