Nera-selskap selges

IWL Communications, Inc, USA og Nera Ltd i England har undertegnet en intensjonsavtale angående IWLs kjøp av ICEL Ltd. Aberdeen Skottland, et datterselskap av Nera Ltd. Betingelsene for transaksjonen er ikke kjent.

IWL Communications, Inc, USA og Nera Ltd i England har undertegnet en intensjonsavtale angående IWLs kjøp av ICEL Ltd. Aberdeen Skottland, et datterselskap av Nera Ltd. Betingelsene for transaksjonen er ikke kjent.

Transaksjonen må godkjennes av styret i IWL og Nera. Det gjenstår å utarbeide endelig avtale og oppgjørsform, opplyser Nera i en pressemelding.

ICEL Ltd., som ble grunnlagt i 1994, tilbyr spesielle telekomløsninger og tjenester til olje- og gasselskap som opererer i Nordsjøen.

ICELs tjenester tilsvarer det IWL tilbyr i Den meksikanske Gulf. En eventuell overtagelsen vil gjøre IWL bedre i stand til å betjene kunder som har borerigger og skip plassert i disse områdene.

For budsjettåret som ble avsluttet 31. august i år, hadde ICEL Ltd. en omsetning på omlag 22 millioner kroner, med et resultat før skatt på cirka halvannen millioner kroner.

digi.no følger opp saken.

Til toppen