RESULTATERFINANS

Nera stuper etter skuffende resultater

Nera presenterte tirsdag et resultat etter skatt på 106,7 millioner kroner. Dette er godt under samtlige estimater, og første timen etter resultatfremleggelsen stupte aksjen ned hele 18 prosent.

Jørgen Christiansen
3. feb. 1998 - 10:57

Forretningsområdet satellittkommunikasjon hadde en omsetningsøkning på vel 20 prosent, og nådde for første gang en omsetning på over en milliard norske kroner.

- Vi hadde en nedgang i omsetningen av jordstasjoner. Men med 13.500 solgte WorldPhones samt godt salg av høykapasitetstelefoner økte satellittelefonomsetningen med 100 prosent fra 1996 til 1997, sier administrerende direktør Asbjørn Birkeland i en pressemelding.

Ved starten på 1997 spådde selskapet et salg på 10.000 telefoner (se referanse i margen til høyre). I løpet av året var man tidvis langt mer optimistiske, mens man nå uttrykker tilfredshet med det oppnådde volumet. Nera har en markedsandel på satellittelefoner på rundt regnet 50 prosent. World Phone har en markedsandel i sitt segment på 46 prosent.

- Vi lanserer nå to nye versjoner av WorldPhone, en for installasjon i biler og en for maritimt bruk. Vi venter at dette vil bidra til å øke omsetningen i 1998, sier styreformann Frode Botnevik. Når han blir bedt om å konkretisere sine forventninger til 1998, anslår han løselig en omsetning på mellom 15.000 og 30.000 enheter av WorldPhone. Botnevik innrømmer at markedet flatet noe ut mot slutten av 1997, men mener altså fortsatt at markedspotensialet er stort.

På området transmisjonsnettverk forventer Botnevik at det vil løsne for City-Link i andre kvartal. Selskapet har på nåværende tidspunkt 20-25 millioner i ordre på systemet. Høye FoU-kostnader tilknyttet produktet medførte at FoU-kostnadene i selskapet totalt sett ble 8-10 millioner høyere enn beregnet. Totale FoU-kostnader endte på 204 millioner kroner eller 6,9 prosent av driftsinntektene - dette er et høyere nivå enn selskapet anser for riktig.

Resultatet på området transmisjonsnettverk ble noe høyere enn i 1996 men er ifølge selskapet langt fra tilfredsstillende. Dette skyldes dårlig kapasitetsutnyttelse.

Botnevik prøvde på en presentasjon for presse og analytikere å nedtone krisen i Asia. Nera hadde i 1997 35 prosent av sin omsetning i Asia. Selskapets styreformann trakk heller oppmerksomheten i retning Sør-Amerika og mente at krisen i Asia kunne ha positive effekter da selskapet har noe produksjon i området, som tas ut i Europa, og da noe av salget i området er produkter som er fremstilt i samme område. Botnevik gav ikke noe svar på om redusert økonomisk aktivitet i området ville slå negativt ut for Nera, men la altså fokus på kostnadsbildet til selskapet.

Nera kostnadsførte rett i overkant av 10 millioner i valutatap etter fjerde kvartal. Dette forklares med uroen i Sørøst-Asia, samt en sterkere dollar. Selskapet har også kostnadsført mellom fire og fem millioner kroner som følge av ikke realisert tap ved rullering av terminforretninger.

I klartekst har altså selskapet et urealisert tap som følge av at de har lån nominert i valutaer hvor rentenivået har beveget seg i en ugunstig retning - dette tapet må periodiseres uavhengig av når den faktiske rulleringen av lånene foregår. Som om ikke dette er nok har Nera nedskrevet egenkapitalen i et datterselskap (tidl. Infotema og en del av et pakistansk selskap) i området med 3 millioner kroner. Totalt har selskapet kostnadsført 19 millioner kroner i finansielle kostnader i siste kvartal.

TABELL I: Neras driftsinntekter fordelt på forretningsområder. Alle tall i millioner kroner:

1997 1996
Transmisjonsnettverk 1.392 1.269
Satellitt Kommunikasjon 1.022 847
Dedikert kommunikasjon 563 514
Totalt 2.997 2.630

TABELL II: Resultater Nera 1997 - alle tall i millioner kroner:

1997 1996
Omsetning 2.977 2.630
Driftsresultat 173,4 171,8
Resultat før skatt 137,5 140,2
Resultat per aksje 1,62 1,55
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.