Nera vil skille ut satellittvirksomheten

Nera vurderer utfisjonering av satellittvirksomheten

Konsernsjef Bjørn Ove Skjeie sa på en presentasjon på Neras kapitalmarkedsdag i dag at selskapets styre har gitt administrasjonen mandat til å vurdere utfisjonering av selskapets satellittvirksomhet. En konklusjon forventes 2. halvår.

- Med den utviklingen vi nå ser i transmisjonsmarkedet, samt de muligheter vi har identifisert i satellittkommunikasjonsmarkedet, mener styret at det nå er et gunstig tidspunkt å iverksette en slik prosess. Den vil kunne bidra til å tilrettelegge for strategiske muligheter innenfor begge kjerneområdene i selskapet, sier Skjeie i en pressemelding.

Til toppen