Nera vil til Singapore

Tirsdag vedtok styret i Nera at selskapet skal søke om børsnotering av selskapets aksjer på Singapore Børs.

Tirsdag vedtok styret i Nera at selskapet skal søke om børsnotering av selskapets aksjer på Singapore Børs.

Styret i Nera vil samtidig søke å legge forholdene til rette for at det kan gjennomføres et rettet aksjesalg mot investormarkedet i Singapore, heter det i en børsmelding fra Oslo Børs.

I forbindelse med dette vil det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å ta stilling til en utvidelse av aksjekapitalen i omådet 250.000 til 500.000 aksjer. Nera ASA har i dag ca. 40% av omsetning og ordreinngang fra det asiatiske markedet, sin er i sterk vekst.

Til toppen