Nerdenes tid er snart forbi

Arbeidsmarkedet for IT-spesialister krymper. Det er de allsidige som beholder jobben.

Arbeidsmarkedet for IT-spesialister krymper. Det er de allsidige som beholder jobben.

Analyseselskapet Gartner tror arbeidsmarkedet for snevre IT-spesialister vil krympe med 40 prosent innen 2010, i noe som framstår som det omvendte av «nerdenes hevn». De ledige jobbene vil omfordeles til mer allsidige orienterte kunnskapsarbeidere med allsidig erfaring som vet å bruke teknologi til å fremme bedriftens forretningsmessige innsats.

– Dagens IT-spesialister må omposisjonere seg som morgendagens bidragsytere til forretningen. Det krever at de raskt og bevisst utvider sin kompetanse fra det tekniske til det forretningsmessige. På lang sikt vil verdien til dagens IT-spesialister bygge på innsikt og evne til å håndtere situasjoner, prosesser og kjøpemønstre som er typiske for vertikale enheter, og prosesser på tvers av bransjer, sier Diane Morello, en av Gartners visepresidenter innen forskning.

Gartner skiller mellom tre kategorier IT-folk: spesialister, generalister og allsidige («versatilist»), og slår fast at framtiden tilhører de allsidige.

Spesialistene kjennetegnes av avanserte ferdigheter innenfor svært avgrensede felt. De nyter respekt blant sine likemenn, men har ingen innflytelse utover sitt eget miljø.

Generalistene dekker mange oppgaver med grunne ferdigheter. De kan reagere raskt, men nyter liten respekt.

De allsidige har avanserte ferdigheter innen svært mange roller, bred erfaring, og nyter respekt innen flere miljøer.

Gartner gir denne illustrasjonen på sammenhengen mellom ferdigheter (dimensjonen oppover) og roller/oppgaver (dimensjonen mot høyre) til disse tre kategoriene IT-folk:

Denne spådommen om ferdigheter og roller for IT-folk er en av seks trender som Gartner mener vil ha avgjørende virkning på IT-bransjen fra neste år og noen år fram i tiden.

Her er de fem andre spådommene Gartner publiserer i samme slengen:

 • Innen 2008 vil 10 prosent av alle bedrifter kreve at de ansatte kjøper sine egne bærbare PC-er

  Dette er en naturlig følge av at bærbare brukes også til personlige formål som e-post, musikk, bilder og videoer, i tillegg til bedriftsapplikasjoner og -tjenester. Gartner tror bedrifter vil opprette kompensasjonsordninger og overlate innkjøp og forvaltning til de ansatte. Prisfallet på bærbare PC-er de siste årene bidrar til å framskynde denne utviklingen. Bedriftene vil tjene på å kunne fokusere på kritiske IT-initiativer, mens brukerne vil skjerpe seg for å unngå situasjoner der de ikke får gjort jobben på grunn av PC-trøbbel, tror Gartner.

 • Innen 2010 vil 30 prosent av alle amerikanske hjem bare bruke enten mobil eller IP-telefoni.

  Her tror Gartner at USA vil følge etter trendene man allerede ser enda tydeligere i Vest-Europa.

 • Forsikringsselskaper vil innen 2008 overføre 11 milliarder dollar av deres omsetning til selskaper som drifter deres forretningsprosesser.

  Gartner mener at forsikringsselskapene i stadig større utstrekning erkjenner at de trenger hjelp utenfra for å fornye sine forretningsprosesser. Innen 2008 vil tilbyderne ha et tilstrekkelig teknisk og juridisk grunnlag til at dette vil kunne merkes i markedet. 11 milliarder dollar utgjør likevel bare om lag en prosent av den samlede globale omsetningen av forsikringer.

 • Med økt investering i programvare vil helsesektoren kunne redde dobbelt så mange liv som i dag.

  Gartner peker på at helsesektoren tradisjonelt underinvesterer i programvare, men at dette er i ferd med å endre seg. Innen 2009 vil investeringen i IT i helsesektoren øke med mer enn 50 prosent. Dette vil igjen føre til at sektoren innen 2013 vil være i stand til å redde dobbelt så mange liv som i dag.

 • Ut 2008 vil stadig mer av bedriftsinvesteringer i ny IT gå til å sikre at man holder seg til offentlige lover og regler

  Gartner peker på at myndighetene i både EU og USA stiller stadig strengere krav til overholdelse av stadig mer detaljerte regler om regnskap og økonomisk drift, kjent under sjargongbetegnelsen «compliance». Investeringer i IT for å etterkomme dette kravet vokser dobbelt så raskt som IT-investeringer i bedriftsfornyelse, og «compliance» krever nærmest alt av ikke øremerkede midler i budsjettet.

      Les også:

Til toppen