Nervøse foran offentlig frist for efaktura

Inntrengende Difi-appell om norske aksesspunkter til EUs infrastruktur «Peppol».

Nervøse foran offentlig frist for efaktura
(Bilde: Marius Jørgenrud)

Inntrengende Difi-appell om norske aksesspunkter til EUs infrastruktur «Peppol».

Direktoratet for forvaltning og IKT opplyser at de åpner for – og oppfordrer til – at virksomheter som meldingsformidlere og store fakturautstedere og -mottakere tar i bruk Peppol, EUs infrastruktur for utveksling av elektroniske fakturaer. Det innebærer at de får status som «aksesspunkt» i Peppol.

Peppol står for «Pan-European Public Procurement Online». Det er et storskala pilotprosjekt som ifølge en orientering fra Difi «skal gjøre det like enkelt for leverandører å levere tilbud og drive handel med offentlige oppdragsgivere i andre EU-land som i sitt eget hjemland». Prosjektet koordineres av Norge ved nettopp Difi. Peppol startet 1. mai 2008 med 14 offentlige deltakere fra åtte land, med et totalbudsjett på 19,6 millioner euro. Fra 1. november 2009 ble prosjektet utvidet med fire deltakerland. Samtidig ble budsjettet med økt med 11,2 millioner euro. 18 offentlige virksomheter fra de 12 deltakerlandene står bak Peppol.

Et «aksesspunkt» i Peppol er en aktør som bruker Peppols infrastruktur for å ta imot og videresende fakturaer og andre typer handelsmeldinger på en standardisert måte.

I stedet for å forholde seg direkte til kundens systemer, kan en leverandør sende handelsmeldingen – faktura, kredittnota, purring – i et digitalt standardformat til aksesspunktet som så sender den videre til riktig mottakere.

Jo flere aksesspunkter for Peppol, desto enklere blir det for andre å bruke efaktura. Blant hindringene mot å bruke efaktura i dag, er ulik infrastruktur og løsninger som ikke kommuniserer med hverandre. Difi tror at dersom flere får tilgang til Peppol, vil det øke utbredelsen av e-handel både i Norge og på tvers av grensene i Europa.

En grunn til Difis oppfordring, er at statlige etater og helseforetak skal være i stand til å motta faktura elektronisk på standardformat fra 1. juli i år.

Ifølge Difi ser det ut til at «alt for få» vil rekke denne fristen. Avdelingsdirektør Dag Strømsnes tror flere aksesspunkter vil gjøre det enklere for offentlige virksomheter å innføre efaktura.

– Fordi aksesspunktene er pliktige til å utveksle informasjon seg imellom, betyr flere aksesspunkter at den enkelte leverandøren kan nøye seg meg å forholde seg til ett aksesspunkt. Det samme gjelder for mottakerne, altså offentlige virksomheter, sier han.

Flere aksesspunkter vil også bidra til økt konkurranse i leverandørmarkedet, tror Strømsnes. Han håper banker kan bli aksesspunkter for Peppol, og oppfordrer også ikke-finansielle aktører til å bli det.

Difi har døpt om ehandel.no-formatet til «Elektronisk handelsformat» eller EHF. I tillegg til efaktura omfatter formatet kreditnota og purring, og etter hvert også ordre- og katalogmeldinger.

Direktoratet har lagt ut en verktøykasse for e-handel, der bedrifter og organisasjoner kan teste om deres fakturaer, kreditnotaer og purringer er i henhold til kravene i EHF.

Det vil bli holdt et dialogmøte for etablering av aksesspunkter i Oslo 2. mai.

Difi tro innføring av elektronisk faktura i offentlig sektor vil spare staten for 1,1 milliarder kroner over ti år.

Til toppen