Nesestyver for Bell-selskapene

En amerikansk domstol har opprettholdt en beslutning som hindrer Bell-selskapene i å etablere seg med teletjenester ut over lokaltelefoni, før selskapene selv åpner for konkurranse på sine lokalmarkeder.

En amerikansk domstol har opprettholdt en beslutning som hindrer Bell-selskapene i å etablere seg med teletjenester ut over lokaltelefoni, før selskapene selv åpner for konkurranse på sine lokalmarkeder.

En apellrett i New Orleans har slått fast at USAs telelov av 1996 fremdeles gjelder på det viktige punktet som skal sikre telekonkurransen også på lokalmarkedene. I en kjennelse fra en lavere rett tidligere i år ble deler av teleloven satt til side, som i realiteten betydde at Bell-selskapene kunne etablere teletjenester for telefoni utenfor lokalområdene, der hvert av de opprinnelig sju Bell-selskapene i fikk monopol ved splittelsen av AT&T i 1983.

Nettopp selskap som AT&T har alt å vinne på at de fem gjenværende Bell-selskapene ikke får mulighet til å starte med riks- og internasjonal telefoni. Domsavsigelsen er også en seier for det amerikanske justisdepartementet, som hele tiden har hevdet at teleloven i seg selv er et incentiv for Bell-selskapene for å få åpnet lokalmarkedene for konkurranse.

Det er ventet at flere av Bell-selskapene vil anke avgjørelsen. Bell-selskapet som førte saken var SBC, og ifølge en talsmann betyr dommen at full konkurranse innenfor telekom-markedet forsinkes om dommen blir stående. SBC har fått støtte i kravet om tilgang til alle telemarkeder fra US West og Bell Atlantic.

Amerikanske telemyndigheter, FCC, har så langt avslått fire søknader fra Bell-selskap om å tilby riks-telefoni, og en ny søknad fra BellSouth er til vurdering.

Til toppen