Neste fase av Altinn kan bli gullkantet

En ny kontraktsrunde for Altinn II står for tur, der alle offentlige virksomheter skal være med.

En ny kontraktsrunde for Altinn II står for tur, der alle offentlige virksomheter skal være med.

Altinn I var et fellesprosjekt mellom Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og Statistisk Sentralbyrå. Så langt har Brønnøysundregistrene som forvalter av løsningen fått med seg rundt 20 etater til inn i Altinn II. Men framover skal alle offentlige virksomheter som har dialog med næringlivet, være med.

Utviklingskontrakten for Altinn som Staten har med konsulentselskapet Accenture, løper ut oktober 2007. På nyåret utlyses kontraktene for Altinn II. Prosjektet for Altinn II kan bli blant de mest gullkantede som utlyses i offentlig sektor i 2007, skriver Computerworld.

Altinn II innebærer IT-kontrakter for et tresifret millionbeløp, men også gevinster for over en milliard kroner i året.

Neste fase av Altinn skal medføre store rasjonaliseringsgevinster ved å samordne kontakten mellom næringslivet og alle offentlige virksomheter gjennom Altinn-portalen.

Framover vil for eksempel lønnsslipp-rapporteringen skje langt mer effektivt. I stedet for å sende skjemaer til fire ulike etater, vil man kunne automatisere hele prosessen.

NARF (Norske autoriserte regnskapsføreres forening) har regnet på effekten. Bare kontantflyt-effekten i offentlig sektor gir en årlig gevinst på 750 millioner kroner, mens kostnadene for arbeidsrutinene i næringslivet kan kuttes med rundt 300 millioner.

Til toppen