Neste Mozilla kan læres opp til gjenkjenne spam

Den neste utgaven av Mozilla vil tilby e-postbrukerne mye ny funksjonalitet. Samtidig varsles det slutt på støtten for eldre Mac OS-versjoner.

Den neste utgaven av Mozilla vil tilby e-postbrukerne mye ny funksjonalitet. Samtidig varsles det slutt på støtten for eldre Mac OS-versjoner.

Mozilla har sluppet alfa-utgaven av Mozilla 1.3 og forteller at den neste utgaven av programmet nok en gang vil tilby mer enn bare feilfikser.

De mest omfattende tilleggene kommer i e-postdelen av programmet. Klienten har nå fått det prosjektet kaller grunnleggende klassifiseringsfunksjonalitet for søppelpost. Ifølge Mozilla.org betyr dette at brukerne kan trene opp klienten til å skille mellom "bra" e-post og spam.

Kort fortalt må du i begynnelse vise klienten en bunke e-postmeldinger som er spam, og en hel del som ikke er det. Deretter lar du klienten gjøre klassifiseringen på egenhånd, samtidig som du forteller den om eventuelle feil den gjør. I denne første utgaven kan søppelpostkontrollen markere meldinger som søppel, men foreløpig er ikke den automatiske slettingen skrudd på.

Les også:


I tillegg til dette er filtreringsmulighetene i e-postdelen ytterligere forbedret, samtidig som filter for meldinger i nyhetsgrupper også er blitt innført.


Message Views eller 'meldingsvisninger' er en helt ny funksjon som skal hjelpe brukerne å finne fram til, organisere og prioritere e-postmeldinger. En visning brukes til å filtrere og vise fram kun de meldingene som stemmer overens med et gitt sett med kriterier.

Bortsett fra endringene i e-postdelen er nok mulighetene for å filtrere bokmerker den nyheten de fleste brukerne vil legge merke til.

Ellers melder prosjektet nå at støtten for Mac OS 8.x og 9.x ikke lenger vil bli videreført offisielt fra og med denne utgaven, versjon 1.3a.

Til toppen