Neste utgave av BeOS blir gratis

Når Be Inc. om noen få måneder lanserer versjon 5 av selskapets operativsystem BeOS, vil de fleste kunne laste ned systemet helt gratis over Internett.

Når Be Inc. om noen få måneder lanserer versjon 5 av selskapets operativsystem BeOS, vil de fleste kunne laste ned systemet helt gratis over Internett.

Sjefen i Be Inc., Jean-Louis Gassée, mener at "post-PC-revolusjonen" har startet. Selskapet har i den senere tiden brukt betydelige ressurser på å utvikle en løsning for mer spesialiserte Internett-bokser. Denne har foreløpig kodenavnet Stinger. Blant andre Opera Softwares nettleser vil tilpasses denne plattformen.

Likevel utvikles desktop-utgaven av BeOS videre. Versjon 5 av operativsystemet ventes å bli leveringsklart innen april. Men Be forventer ikke å tjene særlig mye på dette PC-markedet i framtiden, så selskapet har bestemt at det like godt kan dele ut operativsystemet gratis til de privatpersoner og ikke-kommersielle brukere som ønsker det. Det eneste kravet er at brukerne registrerer seg på nettstedet free.be.com.

Intel-utgaven av BeOS kan installeres på to forskjellige måter, enten på det ordinære viset hvor du oppretter en egen partisjon med BeOS sitt filsystem, eller som en fil innenfor et annet operativsystem, foreløpig kun Windows 95 eller 98. Denne filen, som er på mellom 60 og 80 MB, kan startes opp direkte fra Windows. Du trenger da ikke å lage en egen BFS-partisjon. Men selv om BeOS startes opp fra Windows, vil det ikke bare være et skall utenpå Microsofts operativsystem. Når du dobbelklikker på filen, avsluttes Windows og BeOS startes opp. Filen inneholder nemlig et komplett BeOS-filsystem.

Selv om Be foreløpig sier lite om hva som er nytt i versjon 5 av BeOS, er det klart at operativsystemet fortsatt vil tilby svært god støtte for multimedia. Det er også klart at Be kommer til å skjære vekk enkelte av applikasjonene som i dag følger med operativsystemet. Disse vil selskapet selge i en separat pakke.

Til toppen