Nesten 200 teleselskaper blåste i kundeservice-høring

Samferdselsdepartementet kalte denne uken inn til høring om opprettelsen av en ny klagenemnd for teletjenester. På listen sto utrolige 205 selskaper. Ikke alle disse er aktive teleselskaper, men det må allikevel sies å være noe svakt at bare åtte av dem stilte. På forhånd var det varslet at antallet ville bli i underkant av 20.

    Les også:

Store bredbåndsselskaper som Nextgentel og Catch glimret med sitt fravær. Det samme gjorde samtlige leverandører av IP-telefoni.

Netcom meldte forfall på grunn av sykdom, ellers stilte Banetele, Tele2, UPC, Bredbåndsfabrikken, Umoe IKT AS og Telenor fra bransjen. I tillegg var Abelia, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Post- og Teletilsynet og IKT- Norge på møtet.

Høringen gjaldt opprettelse av en ny klagenemnd for teletjenester. Ordningen skal i første omgang bli frivillig og basert på en avtale med hvert selskap. Men Post- og Teletilsynet har allerede tatt initiativ til å få lover som regulerer dette området. Et slikt lovforslag vil ta lenger tid å gjennomføre, mens nemda skal opprettes i første halvår 2006.

Forhåpentligvis vil tilslutningen til nemndsordningen få langt større oppslutning enn høringen. Ellers kan bransjen takke seg selv hvis den får nye lovpålegg om kundeservice. Et av forslagene går ut på å la selskapene som blir klagd inn for nemnda betale en egenandel, som skal betale for drift av nemnda.

Til toppen