Nesten 71.000 leser VG nett daglig

Alle de fire største avisene på Internett mer enn dobler sine lesertall i forhold til våren. Mens digi.no nesten firedobler.

Alle de fire største avisene på Internett mer enn dobler sine lesertall i forhold til våren. Mens digi.no nesten firedobler.

Verdens Gang er fortsatt den suverent største aktøren av avisene på Internett både når det gjelder daglig og ukentlig dekning.

Det er 70.851 nettsurfere som opplyser at de var innom VG-nett "igår". Forrige gang digi.no bragte tall fra intervju-undersøkelsen til Norsk Gallup Institutt, viste de at VG hadde 33.000 lesere på en tilfeldig utvalgt dag i uke 34-37. Tallet for ukentlig lesing har også økt betraktelig, fra 104.000 til 189.300.

Mai 1997 var første gang Norske Avisers Landsforening (NAL) tillot Norsk Gallup å slippe lesertall, etter å ha lagt lokk på tilgjengelig statistikk i åtte måneder. Den offisielle grunnen var at det var for liten intervjubase.

Også de tre andre generelle nyhetsavisene har økt betraktelig i løpet av sommeren og høsten. Dagbladet:på nettet ligger på andreplass med nesten 48.000 lesere én dag dagen og rundt 137.300 i uken. De forrige tallene, som var fra mars, viste 20.000 daglige surfere og 72.000 i løpet av én uke.

Samtidig er det hard kamp om bronseplassen. Aftenposten har dratt litt fra Nettavisen på daglig lesing. Forrige gang var det nesten jevnt med henholdsvis 16.000 og 15.000 på de to avisene. Nå har Aftenposten Interaktiv i overkant av 34.000 lesere, mens Nettavisen har rundt 31.200.

På ukentlig basis lå imidlertid den rene online-avisen foran Aftenposten da tallene endelig ble offentliggjort i mai og har rykket fra siden den gang. Nå leser over 127.000 Nettavisen i løpet av én uke, mens cirka 104.600 leser Aftenposten Interaktiv. Det innebærer at Nettavisen har økt med hele 76.000 ukentlige lesere siden vinter/vår og ligger bare drøyt 10.000 bak Dagbladet:på nettet. Det er en utfordring som den nyansatte redaktøren Arne H. Krumsvik i Dagbladet:på nettet må takle.

Også digi.no øker voldsomt. Ved forrige måling hadde ikke Gallup daglige statistikker, men et ukentlig tall på rundt 9.500 digi.no-lesere. Nå har de ukentlige blitt dagligdagse, med 9.446 som leser digi.no på en utvalgt dag. På ukentlig basis har digi.no nådd opp i 37.060 lesere, det samme som Gallup målte i løpet av en måned forrige gang.

Fra Gallup opplyses det at man bør være litt varsomme med å trekke for bastante konklusjoner av den store økningen. Utvalget er lite, og det kan komme en del svingninger etterhvert. Instituttet mener likevel at de nye tallene, som er målt i uke 34-37 (august/september), gir et riktigere bilde av antall lesere i denne publikasjon.

Nettaviser - dekning målt i uke 34-37 daglig: ukentlig:
VG nett 70.851 189.300
Dagbladet:på nettet 47.960 137.342
Nettavisen 31.247 127.169
Aftenposten Interaktiv 34.153 104.641
digi.no 9.446 37.060

Kilde: Norsk Gallup Institutt

Til toppen