Nesten alle forskere bryter opphavsretten

Forskere har ikke tid til å vente på lang trykketid i forlagene, og legger ut resultatene på Internett.

Nesten alle forskere bryter opphavsretten

Forskere har ikke tid til å vente på lang trykketid i forlagene, og legger ut resultatene på Internett.

Forskere må publisere hyppig for å gjøre karriere. Dette har ført til at antall artikler og tidsskrifter har økt kraftig. De fleste av de drøyt 15.000 tidsskriftene Universitetsbiblioteket abonnerer på, kontrolleres av fire, store internasjonale og kommersielle forlag.

På grunn av det høye volumet kan forskningsnyhetene som trykkes være flere år gamle. Det har forskere ikke tid til, og trykker sine egne artikler på hjemmesider.

Professor Reidar Conradi sier til Aftenposten av 99 prosent av forskerne han kjenner til bryter opphavsretten til forlagene ved å legge sine artikler ut på egne hjemmesider.

Artiklene blir dermed gratis tilgjengelig gjennom Google.

Det gir tap til bibliotekene som må betale i dyre dommer for en artikkel, og som allmennheten for lengst har kunne få gratis tilgang til gjennnom elektroniske kilder.

Conradi mener forskerne selv må ta over publiseringen og skape alternative, åpne kanaler seg imellom ved hjelp av Internett.

Til toppen